Ejder Meyvesi

Pitaya Yaprak Gübreleme

Ejder Meyvesi Pitaya Yaprak Gübreleme

Özellikle tomurcuklanma öncesi mikro ve makro elementlerin bitki tarafından alımını hızlandıran bu sebeplede meyve verimini arttıran en önemli uygulama yöntemlerinden biriside Ejder Meyvesi Pitaya Yaprak Gübreleme dir. Buradaki en can alıcı detay çiçeklenme sırasında çiçeğin üzerine yapılması durumunda döllenmeyi olumsuz etkileyeceğinden bu dönemde yapılmamalı öncesi ve sonrası çok hızlı bünyeye alım yaptığı içinde mutlaka tercih edilmelidir.

YAPRAK GÜBRELEME

Gübre, tarımın önemli bir girdisi olup verim artışındaki yeri bütün diğer girdilerin toplamına eşdeğerdir. Tarımda bitkisel üretimin önemli girdilerinden olan gübre tüketimi giderek artmaktadır.

Ancak, bu artış ile beklenen düzeyde üretim artışı sağlanamamaktadır.

Yer yer bilinçsiz ve dengesiz yapılan gübreleme ile toprakların verimlilik dengesi bozulduğundan bu topraklarda yetiştirilen bitkilerden elde edilen ürünün kalitesi de düşmektedir. Gübre tüketimi arttıkça onun uygulama şekillerinde de gelişmeler olmaktadır. Bunlardan önemli bir tanesi de yaprak gübreleridir.

Bitkilerde besin noksanlığında ortaya çıkan verim ve kalite düşüklüğü her zaman topraktan yapılan gübreleme ile kısa sürede giderilemediğinden yapraktan gübreleme ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bitki besinlerinin sıvı halde yaprağa püskürtülerek verilmesine “Yapraktan Gübreleme”; bu amaçla kullanılan gübrelere de “Yaprak Gübreleri” adı verilmektedir.

Topraklarımızda genel olarak organik madde miktarı düşük, kil ve kireç kapsamı yüksek, alkali reaksiyonlu olduğundan bitki besinlerinin alınması güçleşmektedir.

Bu bakımdan yapraktan gübreleme ve yaprak gübrelerinin önemi artmaktadır. Son yıllarda, gerek yurt dışında gerekse ülkemizde yaprak gübrelerinin üretim ve tüketiminde hızlı bir gelişme görülmektedir.

YAPRAKTAN UYGULAMA DETAYLARI

 Her ne kadar bitkilerin birincil besin alma organları kökleri olsa da yapraktan besleme kaçınılmaz olur. Yaprak gübrelemesiyle verilen gübre hiçbir zaman yeterli olmaz ama en azından bir kısmı karşılanabilir.

   Bitki besin maddelerinin solüsyon şeklinde yapraklara püskürtülerek verilmesine yapraktan gübreleme denir. Bu şekilde bir besleme, temel gübreleme olmayıp kalıcı bir çözüm değildir. Yıl içerisinde görülen besin maddesi noksanlıklarının geçici olarak giderilmesi amacıyla yapılan bir gübreleme şeklidir. Sulama yoksa yapraktan besleme çok ama çok önemlidir.

   Yapraktan gübreleme yapılması, yaprakta ve meyvede görülen eksikliklerin daha kısa sürede giderilmesini sağlar. Bitki besin elementlerinden azot (özellikle üre formu) en hızlı yaprağa geçen elementtir. Bu nedenle yapraktan gübreleme uygulamasında azotun üre formunda olması arzu edilir. Her ilaçlamada 100 litre suya 500 gram üre kullanılabilir.

   Yapılan araştırmalar, toprak gübrelerine ilave olarak yapılan yapraktan gübrelemelerle, ürünlerde %12-25 arası verim artışı sağlandığını göstermektedir.

   Kumlu topraklarda, yaprak gübrelerinin, toprak gübrelerine oranla 20 kat daha etkili olduğu bilinmektedir.

   Yapraktan uygulanan gübrelerde, gübrenin %90’ı bitki tarafından kullanılmaktadır. Toprağa benzer bir miktar uygulandığında; bitki gübrenin sadece %10’nunu kullanabilmektedir.

   Normal şartlarda bitkiler topraktan yeterince beslenebilirler. Ama biz daha fazla verim istediğimiz için topraktan yapılan besleme eksik kalıyor ve yapraktan da takviye yapmamız gerekiyor.

YAPRAK GÜBRESİNİN AVANTAJLARI NEDİR?

1-Özellikle susuz bahçecilikte gübre topraktan sınırlı verilebildiği için, yapraktan takviye şarttır.

2-Sonbaharda bitkilerin sulama döneminin bitmesinin ardında yeterince yağmur yağmaması durumunda, topraktan gübre alamadığı durumlarda,

3- Azot, potasyum, fosfor, magnezyum ve molibden gibi hareketli elementlerin alımında sorun olmayabilir ama bakır, demir, kükürt, mangan, çinko, bor ve kalsiyum gibi hareketsiz olan elementlerin hızlı alınması için yapraktan uygulama yapmak gerekir.

4-Bitkiyi besleyecek elementlerin eksikliğinde kısa sürede etki görmesi için.

5- Toprakta organik madde çok az ve toprakta mikroorganizma aktivitesi düşük ise,

6- Yılın erken dönemlerinde sulama sakıncalı ise, damlamadan besleme yapılamadığı için yapraktan besleme yapmak gerekir.

Toprakta taban suyu çok yüksek ise ve toprak killi yapıya sahip ise toprak havasındaki oksijen miktarı (%10) azalabildiği için yapraktan uygulama yapmak gerekir.

7-Topraktaki besin elementleri arasındaki zıt ilişkiler besin elementi alınımını engelleyebilir (Potasyum-Magnezyum, Fosfor-Çinko, Fosfor-Demir vb.) parantez içindeki elementler arasında çok kuvvetli zıt ilişki nedeni ile birinin alımında sıkıntı çekilmektedir.

Yaprak Gübresi hangi koşullarda yapılır?

Zaman: Sabah 09:00 öncesi, akşam üstü 17:00 sonrası.

Sıcaklık: İdeal sıcaklık 20 – 25 C

Rüzgar hızı: 12 km / saat’den az.

Yağmur: Yapraktan uygulamalarda, besin maddleri 24-48 saat arasında bitki tarafından emilir. Max 48 saatlik yağmur süresi hesaplanarak uygulama yapılmalı.

Besin Elementlerinin Yaprağa Geçiş Hızları:

Hızlı: Üre, Nitrat, Amonyum, Potasyum, Sodyum

 Orta Hızlı: Fosfor, Kükürt

 Yavaş: Çinko, Bakır, Demir, Mangan, Molibden

 Çok Yavaş: Bor, Magnezyum, Kalsiyum

Bazı besin elementlerinin alınımı için gerekli zamanlar:

Azot (Üre olarak): 0.5 – 2.0 saat, Fosfor: 5 – 10 gün, Potasyum: 10 – 25 saat, Kalsiyum: 1 – 2 gün, Magnezyum: 2 – 5 saat, Çinko: 1 – 2 gün, Mangan: 1 – 2 gün

Kaynak: Fernández ve ark. 2013; Epstein ve Bloom, 2005

Yapraktan uygulama örnekleri-Feyzettin Dursun Programı

Göz kabarmasından 2 – 3 hafta önce 1 defa(Badem, şeftali, kayısı, erik gibi):

100 litre suda 500 gr, MKP(Monopotasyum Fosfat),  150 gr Çinko,  100 gr Bor, 100 gr Kombi.

Meyve İrileşme Döneminde 2-3 defa:

100 litre suda 500 kg Potasyum Nitrat, 500 gr üre, 150 gr Çinko, 100 gr Bor, 100 gr Kombi.

Hasat sonrası

100 litre suda 1 kg üre, 500 gr MKP(Monopotasyum Fosfat), 100 gr Çinko, 100 gr Bor, 100 gr Kombi.

YAPRAKTAN GÜBRELEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Tüm gübreler yapraktan atılamaz. Atacağınız gübrenin yapraktan verilebildiğinizden emin olmalısınız.

1-Yapraktan atılan gübreler katı veya sıvı olabilir. Katı formda ise ayrı bir kapta iyice eritilmeli.

2- Gübre tankını ilk önce yarıya kadar su ile doldurun. Erittiğiniz gübreli su veya sıvı gübreyi tanka koyun ve karıştırarak iyice eritin.

3- Uygulamayı öğle sıcaklarında yapmayınız. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde olduğunda sabah saat 9 ile öğleden sonra saat 17 arası uygulama yapılmamalıdır.

4- Yaprak gübreleri zehirli ilaçlarla birlikte (bordo bulamacı, kalsiyumlu ve bakırlı preparatlar hariç) verilebilir.

5-İki yaprak gübrelemelerinin süresi 10 günden kısa olmamalı. Süre en az 10 gün olsun.

6- Mikro besin elementlerinden demir (Fe), mangan (Mn), çinko (Zn) ve bakır (Cu) şelat (EDTA) formunda olmalıdır. Topraktan demir uygulanacak ise EDDHA formunda olmalıdır.

7-Kalsiyumlu gübreler (kalsiyum nitrat) diğer gübrelerle birlikte kullanılmaz.

Fosforlu ve sülfatlı gübrelerle kalsiyumlu gübreler kesinlikle karıştırılmaz.

8-Yaprak gübreleri kimyasal olarak bir tuzdur. Önerilen miktarlardan daha fazla kullanımında, aşırı sıcak ve öğle saatlerinde uygulamada yapraklarda yanıklıklar

yapar ve bitkiye zarar verir.

9- Makro elementlerde element konsantrasyonu uygulama eriyiğinde % 1-2’yi, mikro

elementlerde % 0,1–0,2’yi geçmemelidir.

10- Gübre ve ilaçlar eridikten sonra suyun pH değeri 6’dan daha düşük olmamalıdır, pH 7,5’den fazla olmamalıdır.

11-Katı ve sıvı formda olan yaprak gübrelerinde mikro besin elementlerinden Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) şelat  formunda olmalıdır. Bor (B) ve Molibden (Mo) şelatlı olmasa da olur. Şelat olarak aminoasit şelatlı gübre bulabilirseniz alınma yüzdesi çok daha yüksektir.

12- Zirai ilaçlarla birlikte uygulama yapılacaksa (kalsiyumlu gübreler hariç) önce

mineral gübreler eritilmeli sonra zirai ilaç ilave edilmelidir,

13- Sıcak mevsimde gündüz saatlerinde yapraktan gübreleme yapılmamalı. Çünkü yapraklar üzerinde oluşacak büyük su damlasının büyüteç görevi yaparak yaprağı yakma olasılığı vardır.

14-Yaprak gübrelemenin en büyük faydalarından biri toprağa uygulanan gübrelerin de alımını artırmasıdır.

15-Yaprak gübreleri daha fazla şeker üretilmesine neden olur. Böylece topraktan kök çevresindeki yararlı mikroorganizma popülasyonu teşvik etmiş olur.

16-Şelatlı formdaki mikro element gübreler inorganik yapılı olanlardan en az 10 kat daha etkilidir.

17-Yapraklar negatif yüklüdür ve normalde pozitif yüklü elementler buralardan geçerken problem yaşarlar. Ancak şelatlı elementler için böyle problemler oluşmamaktadır.

18- Kurak ve yarı kurak bölgelerde püskürtülen besin maddeleri, çözelti hızla kuruduğundan nitratlı gübrelerde olduğu gibi tuz oluşturarak dokuda yanma ve nekrotik belirtilere yol açar.

19- Demir noksanlığında bazen ağaçlara demir çiviler çakılıyor veya demir suda bekletilip paslı su ile ağaçlar sulanmaktadır. Peki bu durumda ne kadar demir alınır: Sadece devede kulak kadar.

20-Toprakta bazı elementler diğer elementler tarafından bloke edilir. Örneğin yüksek fosfat düzeyi Demir ve Çinko’yu bloke eder.

21-Normalde stomalar gündüz açık, gece ise kapalıdır. Ama yaprakların üzerine su geldiğinde akşam da stomalar çalışmaktadır. Dolayısıyla yapraktan gübreleme serin ve bulutlu günlerde ya da sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalı.

22- Badem ve diğer çiçek açan meyvelerde çiçek dönemi uygulama yapılmaz.

23- Yapraktan verilen şelat formundaki mikro element gübreleri inorganik yapılı yani şelatlı olmayanlardan en az 10 kat daha etkilidir. Şelat yapısı aminoasit şeklinde olursa, alım miktarını daha da arttırmaktadır.

Kaynak: www.toros.com.tr   www.drt.com.tr

            www.tarimorman.gov.tr   www.sorhocam.com

https://www.hortiturkey.com/yazilar/yaprak-gubresi-nedir

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya Yaprak Gübreleme

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Pitaya Yaprak Gübreleme, Pitaya Yaprak Gübreleme

Bir cevap yazın