Ejder Meyvesi

Ejder Meyvesi Pitaya Damlama

Ejder Meyvesi Pitaya Damlama

Ejder Meyvesi Pitaya damlama sulamaya fidanların dikiminin yapıldığı an dan itibaren 4-5 sulama can suyu ile birlikte hortumlama ile yapılmalıdır. Fidanların yer değişikliği nedeniyle stresinin transferi sırasındaki bekleme süresindeki susuzluğu giderilmesi ve dibine dökülen hayvan gübresi ve toprağının bir süre yerini bulabilmesi için hortumlama ile devam edip 4-5 inci sudan sonra damlama ile sulama yöntemine geçilebilinir.

Tarımda Sulamanın Önemi :

Su, yeryüzünde hayatın kaynağıdır. Bütün canlılar hayatlarını devam ettirebilmeleri için mutlak suya ihtiyaç duyarlar. Bitkiler, türe bağlı olarak % 90 – 95 varan oranlarda sudan oluşmaktadırlar. Toprakta mevcut bulunan besin elementlerinin doğal döngüsünü tamamlayabilmeleri tamamen su döngüsüne bağlıdır. Su döngüsü, yağışlarla toprağa düşen suyun buharlaşma (evaporasyon) ve terleme (transprasyonla) ile tekrar havaya iletilmesi olayıdır. Bitkiler terleme ile  önemli miktarda suyu topraktan alıp su buharı şeklinde havaya verirler. Bu olay esnasında bir çok besin elementi de suda çözünmüş olarak bitki bünyesine girer ve buradaki iletim demetleri aracılığı ile taşınırlar.

Ülkemizde toplam sulanabilir 8.7 milyon hektar arazinin 4,7 milyon hektarı sulanabilmektedir. Türkiye’de halihazırda sulanan alanın yaklaşık %94 ‘ünde açık kanal sistemleri, %6’lık kısmında ise basınçlı sulama sistemleri bulunmaktadır. Sulama metodu olarak %92 oranında salma sulama, %8 oranında yağmurlama, %1 oranında da damla sulama yöntemi kullanılmaktadır.

Tarımsal sulamalarda su, toprağa değişik yöntem ve sistemlerle verilebilir. Günümüzde daha az sulama suyu, az işçilik, derenaj ve tuzluluk sorunu yaratmayacak, verim ve kaliteyi arttıracak sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır.

Son yıllarda dünyada, özellikle plastik ve makine endüstrisinde ki gelişmeler ile su ve enerjiden daha fazla tasarruf yapılmıştır. Böylece daha ekonomik ve daha etkin yeni sulama teknolojileri geliştirilmiştir.

Damla Sulama Yöntemi:

Damla sulama entansif sulu tarımda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Damla sulaması toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altına yerleştirilen küçük çaplı orifis yardımıyla arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistem suyun belirlenmiş bir desene alçak basınç altında verilmesine imkan sağlar. Bu sistemde su yaygın boru ağı aracılığı ile her bitkiye kadar götürülür. Öte yandan bitkilere verilecek gübreler de sulama suyu ile birlikte verilebilir (fertigation).Kısaca sistemin esası bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarını optimum seviyede tutmaktır. Bu yöntem sera, meyve, sebze bahçelerinde en çok kullanılan ve ekonomik su kullanımı sağlayan bir yöntemdir.  

Damlama Sulamanın Yararları:

– Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlaması,

– Yüzey akis ve derine sızma oluşturmadığından su besin kayıpları oluşmaması, 
– Tuz oranı çok yüksek olan sularda sulama yapılabilmesine olanak sağlaması,  
– Yabancı otların gelişimine imkan tanımaması,  
– Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılabilmesi, 
– Gübre ve ilaçtan yari yarıya tasarruf sağlaması, 
– Hastalıkların yok denecek kadar asgariye indirilmesi, 
– Kaliteli ve standart ürün elde edilmesi,  
– Her çeşit alanda sulama yapılabilmesi, 
– Erkencilik sağlaması, 
– Bitkilere su ve gübre dağılımının eşit, dolayısıyla ayni zamanda olgulaşma ve tek elde hasat olanağı yaratması  
– Erozyonu ve toprak kaybını önlemesi  
– Düşük basınçlarda sulama imkanı sağlaması, 
– Yeterli su imkanı olmayan alanlarda dahi sulama yapılabilmesi, 
– Salma ve karık sulamaya nazaran isçilik maliyetlerinin çok düşük olması,

– Tarımsal sulamalardaki en ekonomik sistem olması, 
– Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmesi gibi birçok yararları bulunmaktadır. 

Damlama Sulama Sistemi ile Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar:

– Sulama sisteminde kullanılacak olan gübrelerin klorürlü(Cl) ve tuzlu (Na) gübrelerin olmamasına ozen gösterilmesi,

– Kullanılacak olan gübrelerin muhakkak suda tamimiyle çözünür olmasına dikkat edilmesi,

– Gübreleme tamamlandıktan sonra damlama-sulama sisteminin 10-15 dakika sadece su ile çalıştırmaya devam edilmesi,

– Gubreli besin eriyiği hazırlanıp bir gün bekledikten sonra süzülmeli ve ondan sonra kullanılması, (Potasyum Nitrat kullanılmasında beklemeye gerek yoktur.)

– Damlama Sulama sisteminde tıkanmaları önlemek için katiyetle HCI (Hidroklorik asit) veya H2S O 4(Sülfirik asit) kullanılmaması,

– Sulama suyu fazla kireçli ise, fosforlu gübrenin temel olarak doğrudan toprağa uygulanması,

– Sulama sezonu sonunda damlama sulama sistemini % 0,3’luk HNO3 (Nitrik asit) ile çalıştırarak temizleme yapılmasına dikkat edilmelidir. 

Dr. Sami SÜZER 

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

Tel: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın