Ejder Meyvesi

Tarımda Sulama ve Pitaya Damlama Sulama

Tarımda Sulamanın Önemi ve Ejder Meyvesi Damlama Sulama

Tarımda Sulamanın Önemi

     Su, yeryüzünde hayatın kaynağıdır. Bütün canlılar hayatlarını devam ettirebilmeleri için mutlak suya ihtiyaç duyarlar. Bitkiler, türe bağlı olarak % 90 – 95 varan oranlarda sudan oluşmaktadırlar. Toprakta mevcut bulunan besin elementlerinin doğal döngüsünü tamamlayabilmeleri tamamen su döngüsüne bağlıdır. Su döngüsü, yağışlarla toprağa düşen suyun buharlaşma (evaporasyon) ve terleme (transprasyonla) ile tekrar havaya iletilmesi olayıdır. Bitkiler terleme ile  önemli miktarda suyu topraktan alıp su buharı şeklinde havaya verirler. Bu olay esnasında bir çok besin elementi de suda çözünmüş olarak bitki bünyesine girer ve buradaki iletim demetleri aracılığı ile taşınırlar.

     Ülkemizde toplam sulanabilir 8.7 milyon hektar arazinin 4,7 milyon hektarı sulanabilmektedir. Türkiye’de halihazırda sulanan alanın yaklaşık %94 ‘ünde açık kanal sistemleri, %6’lık kısmında ise basınçlı sulama sistemleri bulunmaktadır. Sulama metodu olarak %92 oranında salma sulama, %8 oranında yağmurlama, %1 oranında da damla sulama yöntemi kullanılmaktadır.

     Tarımsal sulamalarda su, toprağa değişik yöntem ve sistemlerle verilebilir. Günümüzde daha az sulama suyu, az işçilik, derenaj ve tuzluluk sorunu yaratmayacak, verim ve kaliteyi arttıracak sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır.

     Son yıllarda dünyada, özellikle plastik ve makine endüstrisinde ki gelişmeler ile su ve enerjiden daha fazla tasarruf yapılmıştır. Böylece daha ekonomik ve daha etkin yeni sulama teknolojileri geliştirilmiştir.

     Tarımda sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken miktar ve zamanda verilmesidir. Ülkemizin bir çok bölgesi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer almakta, bu kurak tarım alanlarında bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olması durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle tarımsal sulama yapılması gerekmektedir. Ülkemizde yapılan sulu tarımın, 70 milyonunun üzerinde olan nüfusumuzun ve hızla gelişen sanayiimizin tatlı su ihtiyacının karşılanması, yeraltı ile yerüstü tatlı su kaynaklarımızın daha etkin ve tasarruflu kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

                  Tarımsal ürerimde sulamada birinci kural tarla başına kadar getirilmiş suyun, en az kayıpla bütün tarlaya eşit bir şekilde yayılmasıdır. Sulama konusunda pek çok sistem vardır. Bu sistemlerden sulamada birinin seçilmesi tarlanın tesviyesinin düzgün olup olmamasına, yetiştirilen mahsulün cinsine, toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerine, sulama suyunun miktarına ve kalitesine, çiftçi alışkanlıklarına, bazı sulama yöntemlerinin ek yatırımı gerektirmesi nedeniyle oradaki çiftçilerin ekonomik durumuna ve bölgenin rüzgar, sıcaklık, oransal nem, yağış gibi iklim koşullarına bağlıdır. Tesviyeli arazilerde bütün sulama sistemleri uygulanabildiği halde tesviyesiz arazilerde yağmurlama sulama, hakim rüzgarı şiddetli bir bölgede yağmurlama sulama sistemi yerine ya damla sulama yada karık sulama daha uygun olmaktadır.

                  Tarımsal sulamada, kısıtlı olan tatlı su kaynaklarını doğru  yöntemlerle ve tekniklerle daha az su, enerji ve işgücü kullanımı sağlayan teknolojilerin uygulamaya konulması ülkemiz bitkisel üretimimizin daha istikrarlı ve sürdürülebilir olması için büyük önem taşımaktadır.

     Ülkemizde yapılan sulu tarımda damlama sulama yöntemi son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Damlama sulama yönteminin hızla yaygınlaşmasında en önemli etken, damla sulama yöntemiyle sulama yapılan tarım alanlarından alınan ürünlerde verim artışlarının yüksek olması yanında, kalite artışlarına bağlı alınan prim ödemeleri, gübre kullanımdaki azalış, hastalıklarda azalmalara bağlı olarak az ilaç tüketiminin üreticiye kar olarak kalması ve en önemlisi kısıtlı olan sulama su kaynaklarının diğer yöntemlere göre çok daha az kullanılmasıdır. 

Tarımsal Sulama Yöntemleri :

                  Tarımsal sulamada en çok yüzey sulama, yağmurlama sulama ve mikro sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Ejder Meyvesi Pitaya için de çok kullanılan ve en önemli sulama yöntemlerinden birisi olan damlama sulama yöntemi hakkında detaylara aşağıdan ulaşılabilir.

Damla Sulama Yöntemi:

     Damla sulama entansif sulu tarımda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Damla sulaması toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altına yerleştirilen küçük çaplı orifis yardımıyla arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistem suyun belirlenmiş bir desene alçak basınç altında verilmesine imkan sağlar. Bu sistemde su yaygın boru ağı aracılığı ile her bitkiye kadar götürülür. Öte yandan bitkilere verilecek gübreler de sulama suyu ile birlikte verilebilir (fertigation).Kısaca sistemin esası bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarını optimum seviyede tutmaktır. Bu yöntem sera, meyve, sebze bahçelerinde en çok kullanılan ve ekonomik su kullanımı sağlayan bir yöntemdir. 

 Damlama Sulamanın Yararları:

– Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlaması,

– Yüzey akis ve derine sızma oluşturmadığından su besin kayıpları oluşmaması,

– Tuz oranı çok yüksek olan sularda sulama yapılabilmesine olanak sağlaması, 

– Yabancı otların gelişimine imkan tanımaması, 

– Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılabilmesi,

– Gübre ve ilaçtan yari yarıya tasarruf sağlaması,

– Hastalıkların yok denecek kadar asgariye indirilmesi,

– Kaliteli ve standart ürün elde edilmesi, 

– Her çeşit alanda sulama yapılabilmesi,

– Erkencilik sağlaması,

– Bitkilere su ve gübre dağılımının eşit, dolayısıyla ayni zamanda olgulaşma ve tek elde hasat olanağı yaratması 

– Erozyonu ve toprak kaybını önlemesi 

– Düşük basınçlarda sulama imkanı sağlaması,

– Yeterli su imkanı olmayan alanlarda dahi sulama yapılabilmesi,

– Salma ve karık sulamaya nazaran isçilik maliyetlerinin çok düşük olması,

– Tarımsal sulamalardaki en ekonomik sistem olması,

– Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmesi gibi birçok yararları bulunmaktadır.

 Damlama Sulama Sistemi ile Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar:

– Sulama sisteminde kullanılacak olan gübrelerin klorürlü(Cl) ve tuzlu (Na) gübrelerin olmamasına ozen gösterilmesi,

– Kullanılacak olan gübrelerin muhakkak suda tamimiyle çözünür olmasına dikkat edilmesi,

– Gübreleme tamamlandıktan sonra damlama-sulama sisteminin 10-15 dakika sadece su ile çalıştırmaya devam edilmesi,

– Gubreli besin eriyiği hazırlanıp bir gün bekledikten sonra süzülmeli ve ondan sonra kullanılması, (Potasyum Nitrat kullanılmasında beklemeye gerek yoktur.)

– Damlama Sulama sisteminde tıkanmaları önlemek için katiyetle HCI (Hidroklorik asit) veya H2S O 4(Sülfirik asit) kullanılmaması,

– Sulama suyu fazla kireçli ise, fosforlu gübrenin temel olarak doğrudan toprağa uygulanması,

– Sulama sezonu sonunda damlama sulama sistemini % 0,3’luk HNO3 (Nitrik asit) ile çalıştırarak temizleme yapılmasına dikkat edilmelidir.

Ejder Meyvesi Damlama Sulama

Ejder Meyvesi Pitaya nın kök yapısı uzun yıllık diğer bitkilerin aksine kazık kök değil saçak kök yapısına sahiptir. Bu nedenle toprak içinde kalan bölgeler derinlemesine ve sağa sola uzunlamasına çok uzağa gidememekte ve bulunduğu yerden çok uazağa gidemediği içinde suya ulaşması güç olmaktadır. Ejder Meyvesi Damlama Sulama yöntemi saçak köklü yapısından dolayı en uygun yöntemdir bu yöntem ile sulama verimi oldukça pozitif etkileyerek bitkiyi hızla geliştirecektir. Bitki besleme yöntemlerininde en etkin biçimde kullanılmasına olanak sağlar.

Damlama sulama yönteminin kolaylıkları işçilik maliyetlerinide düşürmesinden dolayı yine tercih sebebidir. Sulama suyunun en etkin biçimde kullanılmasına olanak sağlayan bu yöntemle su ulaşılması istenilen kök bölgesindeki en önemli yerlere ulaşarak suyuda etkin bir biçimde kullanmaya olanak sağlar.

Ejder Meyvesi Pitaya faydaları hakkında daha fazla detaylı bilgi için linki tıklayarak bilgi edinebilirsiniz http://pitayasepeti.com/2019/02/01/pitayanin-faydalari/

Fidan ve Meyve satışı hakkında daha detaylı bilgi için https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim

Tel: 0532 432 07 93

Tarımda Sulama ve Pitaya Damlama Sulama
Tarımda Sulama ve Pitaya Damlama Sulama
Tarımda Sulama ve Pitaya Damlama Sulama
Tarımda Sulama ve Pitaya Damlama Sulama

Bir yanıt yazın