Ejder Meyvesi

PİTAYA İÇİN MAGNEZYUM

Bitkilerde ve Pitaya için Magnezyum önemli bir bitki besin maddesidir. Birçok bitki fonksiyonunda çok çeşitli anahtar rollere sahiptir. Magnezyumun en önemli rollerinden biri, yaprakların yeşil görünmesini sağlayan Klorofilin bir yapı taşı olması ve fotosentez sürecinin ana unsuru olmasıdır.

Topraklardaki Magnezyum Yapısı

Toprakta magnezyum üç şekilde bulunur:

  • Toprak çözeltisindeki magnezyum – Toprak çözeltisindeki magnezyum, değiştirilebilir magnezyum ile dengededir ve bitkiler için hazırdır.
  • Değiştirilebilir magnezyum – Bu, bitkiler için mevcut olan magnezyumun belirlenmesi için en önemli şeklidir. Bu kısım kil parçacıkları ve organik madde tarafından tutulan magnezyumdan oluşur. Toprak çözeltisinde magnezyum ile dengededir.
  • Değiştirilemez magnezyum – Topraktaki birincil minerallerin bir bileşeni olan magnezyumdan oluşur. Topraklardaki minerallerin parçalanma süreci çok yavaştır; bu nedenle, bu magnezyum şekli bitkiler için mevcut değildir.

 Bitkiler ve Pitaya için Magnezyum Alımı

Pitaya lar bitkiler gibi toprak çözeltisinde çözünmüş magnezyum formundaki iyonik Mg + 2 formunda magnezyum alır. Magnezyumun bitkiler tarafından alınmasına iki ana süreç hakimdir:Terleme ve Difüzyon.

  • Terleme akışı tarafından yönlendirilen pasif alım.
  • Difüzyon – magnezyum iyonları yüksek konsantrasyon bölgelerinden daha düşük konsantrasyon bölgelerine hareket eder.

Bu nedenle, bitkinin alabileceği magnezyum miktarları, toprak çözeltisindeki konsantrasyonuna ve toprağın, toprak çözeltisini magnezyum ile doldurma kapasitesine bağlıdır.

Magnezyum Kullanılabilirliği ve Alımı

Düşük toprak pH’ı, düşük sıcaklıklar, kuru toprak koşulları ve potasyum ve kalsiyum gibi yüksek seviyelerde rakip elementler gibi koşullar magnezyum varlığını azaltır. Bu koşullar altında magnezyum eksikliği daha yüksek olacaktır.

Toprak pH’ının magnezyum bulunabilirliğine etkisi:

  • Düşük pH’lı topraklarda magnezyumun çözünürlüğü azalır ve daha az kullanılabilir hale gelir.
  • Magnezyum iyonunun geniş hidratlı yarıçapı nedeniyle, topraktaki değişim bölgelerine olan bağının gücü nispeten düşüktür. Asidik topraklar, magnezyumun süzülme eğilimini arttırır, çünkü daha az değiştirilebilir bölgelere sahiptirler (daha düşük CEC).
  • Ek olarak, asidik topraklarda, manganez ve alüminyum gibi elementler daha çözünür hale gelir ve magnezyum alımının azalmasına neden olur.
  • Potasyum ve amonyum gibi diğer pozitif yüklü iyonlar da magnezyum ile rekabet edebilir ve köklerinden üst bitki kısımlarına alımını ve translokasyonunu azaltabilir. Bu nedenle, bu besin maddelerinin aşırı uygulamaları magnezyum eksikliğine neden olabilir. Daha az magnezyum tutabildiğinden özellikle kumlu topraklarda dikkatli olunmalıdır.

Magnezyum Eksiklikleri

Magnezyum eksikliği, diğer makro elementlerde olduğu gibi verimde azalmaya yol açar. Aynı zamanda bitki hastalığına karşı daha yüksek duyarlılığa neden olur.

Magnezyum bitki içinde hareketli olduğundan, önce alt ve yaşlı yapraklarda eksiklik belirtileri ortaya çıkar. İlk semptom soluk yapraklar, daha sonra interveinal kloroz gelişir. Bazı bitkilerde yapraklarda kırmızımsı veya mor lekeler görülür. 

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın