Ejder Meyvesi

PİTAYA İÇİN ÇİNKO

Çinko (Zn), sekiz temel mikro besinden biridir. Bitkiler için küçük miktarlarda gereklidir, ancak yine de bitki gelişimin de çok önemlidir. 

Bitkiler ve Pitaya için çinko, birçok enzimin ve proteinin önemli bir bileşenidir. Büyüme hormonu üretimi ve internod uzaması gibi çok çeşitli süreçlerde önemli bir rol oynar.
 

Bitkiler ve Pitaya İçin Çinko;

Çinko eksikliği, muhtemelen bitkilerde en sık görülen mikro besin eksikliği olup, mahsul veriminde ve insan beslenme sağlığı sorunlarında önemli kayıplara neden olur.

Çinko eksikliği, mahsul veriminde ve kalitesinde önemli azalmaya neden olabilir. Aslında, eksikliğin herhangi bir görsel belirtisi ortaya çıkmadan önce verim% 20’nin üzerinde azaltılabilir!

Üretim kaybıyla ilişkili olarak üreticiye maliyeti, toprak ve bitki dokusunu test etme ve çinko gübreleri uygulama maliyetinden çok daha yüksektir.

Çinkonun bitkilerdeki hareketliliği, topraktaki veya ortamdaki mevcudiyetine bağlı olarak değişir. Çinko mevcudiyeti yeterli olduğunda, daha yaşlı yapraklardan daha genç yapraklara kolayca taşınırken, çinko eksik olduğunda çinkonun yaşlı yapraklardan daha genç yapraklara hareketi gecikir.

Bu nedenle,  başlangıçta orta yapraklarda çinko eksikliği görünecektir .

Çinko eksikliği belirtileri aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerir:

 • Stunting – yükseklik kayıpları
 • İnterveinal kloroz
 • Üst yapraklar üzerinde kahverengi lekeler
 • Bozuk yapraklar 

ÇİNKO EKSİKLİĞİ

Çinko eksikliği olan bir toprağı anlamak için toprak ve bitki test edilmelidir. Üreticiler bu analizler yapmalıdır aksi halde toprak gizli eksikliği farkedemeden, yıllarca çinko bakımından yetersiz kalabilir, çünkü görsel semptomlar ortaya her zaman çıkmayabilir.
Çinko eksikliği birçok üründe ve çok çeşitli toprak türlerinde yaygın bir şekildedir.
Çinko eksikliğine neden olabilecek durumlar şunlardır;
 

 • Toprakta düşük toplam çinko seviyesi
 • Düşük organik madde içeriği veya çok yüksek organik madde içeriği
 • Düşük sayıda kök büyümesi
 • Yüksek toprak pH’ı
 • Kireçli topraklar veya killi topraklar
 • Düşük toprak sıcaklığı
 • Anaerobik (osijensiz su) şartları
 • Toprakta yüksek fosfor seviyesi

ÇİNKO BOZUKLUKLARINI TANIMA

Bitkiler ve Pitaya İçin Çinko eksikliklerini tanımlamada görsel gözlem hızlı bir teşhis aracı olmayabilir. Bununla birlikte, semptomlar kafa karıştırıcı olabileceğinden bilgi ve çok iyi uzmanlık gerektirir. Aslında görsel semptomlar ortaya çıktığında, verim kaybı zaten meydana gelmiştir.

Çinko uygulamasının gerekli olup olmadığını belirlemek ve çinkonun toprakta istenmeyen yüksek seviyelerde birikmemesini sağlamak için düzenli toprak testi yaptırmak en iyi yöntemdir.

DTPA ekstraksiyonu, topraklardaki mevcut çinko seviyelerini belirlemek için en yaygın kullanılan toprak testidir.

 ÇİNKO EKSİKLİĞİNİ DÜZELTME

Çinko gübreleri, eksiklik tespit edildikten sonra çinko eksikliği olan topraklara uygulanabilir. Çinko’nun en yaygın gübre kaynakları Çinko şelatlar (yaklaşık% 14 çinko içerir), Çinko Sülfat (% 25-36 çinko) ve çinko oksit (% 70-80 Çinko) olup Çinko Sülfat en yaygın olarak kullanılan çinko kaynağıdır.

Yaprak ve daldan çinko uygulamaları – çinkonun yaprak uygulamaları topraktan uygulanan çinko kadar etkili değildir. Yaprak ve daldan uygulama görsel semptomların üstesinden gelebilir, ancak verimi artırmada toprak uygulamalarına göre daha az etkilidir. 

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın