Ejder Meyvesi

PİTAYA İÇİN MANGAN

Bitkiler ve Pitaya için Mangan, başta fotosentez olmak üzere çeşitli fizyolojik süreçlerde önemli bir rol oynayan önemli bir bitki mineral besinidir. Manga eksikliği, çoğunlukla kumlu topraklarda, pH’ı 6’nın üzerinde olan organik topraklarda ve aşırı derecede yıpranmış, tropikal topraklarda görülen yaygın bir sorundur. Genellikle serin ve ıslak koşullarda kötüleşir. Mangan eksiklikleri bitkiler üzerindeki etkisi, kuru madde üretimi ve veriminin azalması, patojenlere karşı zayıf yapısal direnç ve kuraklığa ve ısı stresine karşı daha az toleransı içerir.

Mangan bitkilerde nispeten düşük bir floem hareketliliğine sahiptir ve sonuç olarak, Mangan eksikliğinin tipik yaprak semptomları önce genç yapraklarda görülür. Mangan eksikliği ilk olarak soluk benekli yapraklara, ardından tipik interveinal kloroza neden olur. Şiddetli Mangan eksikliği altında dallarda bir dizi kahverengimsi lekeler geliştirebilir. Mangan eksikliği genç yapraklarda soluk yeşil veya sarı lekelere neden olabilir. Bu durum gri benek olarak bilinir ve yaşlı yapraklarda oluşan nekrotik lekeler ile karakterizedir

Fizyolojik Fonksiyonlar

Bitkiler ve Pitaya için Mangan fotosentezde anahtar bir rol oynar, çünkü fotosistem II-su oksitleme sistemi mutlak bir Mangan gereksinimine sahiptir Mangan, su moleküllerinin fotolizini (ışık bölünmesini) kolaylaştırdığı ve fotosentez için enerji sağladığı için yeterli Mangan bu sistemde kritik öneme sahiptir.  Mangan eksikliğinin fotosentez üzerindeki olumsuz etkisi, bitkilerin farklı kısımlarında çözünür şeker konsantrasyonlarında belirgin düşüşlere neden olur.

Manganın Patojenik Enfeksiyona Tolerans

Lignin Sentezi

Bir kofaktör olarak, Mangan’ın 35’in üzerinde enzimi aktive ettiği bilinmektedir, bunların birçoğu lignin ve fitoaleksin biyosentezinin farklı aşamalarını katalize etmektedir. Mangan eksikliği olan bitkilerde, özellikle köklerde lignin biyosentezindeki bozulma, artmış patojenik saldırı, özellikle toprak kaynaklı mantarlarla ilişkilidir, çünkü lignin patojenik enfeksiyona karşı bir bariyer görevi görür. Mangan uygulaması çeşitli toprak kaynaklı hastalıklara karşı dayanıklılığa katkıda bulunur, aynı zamanda bronz leke gibi mantar yaprak hastalıklarına karşıda dayanıklılığı sağlar.

Stres toleransı

Neredeyse tüm çevresel stres faktörleri oksidatif stresi temsil eder. Mangan, yıkıcı serbest radikallerin detoksifikasyonundan sorumlu olan süperoksit dismutaz enzimlerinin çalışması için Mangan gibi farklı metal kofaktörleri gerektirdiği için stres toleransının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.Mangan, kışa dayanıklılık, ozon stresi, tuzluluk ve kuraklık stresi gibi farklı çevresel stres faktörlerinin bitki toleransına büyük katkıda bulunur.

 Bitki dokularındaki mangan eksikliğinin, plastidlerde yağ asidi sentezi ile başladığı için cutiküler balmumu birikimini olumsuz yönde etkileyebilecek yağ asidi üretimini bozduğu bilinmektedir. Balmumu tabakası stomatal olmayan su kaybını sınırlamaktan ve yapraklar üzerindeki ısı yükünü azaltmaktan sorumlu olduğu için, Mangan eksikliği nedeniyle bu tabakanın zayıflaması, ürünlerin hem kuraklığa hem de sıcağa duyarlılığında bir artışa neden olabilir.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın