Ejder Meyvesi

Ejder Meyvesi Pitaya FUNGAL HASTALIKLAR

Ejder Meyvesi Pitaya FUNGAL HASTALIKLAR

Ejder Meyvesi Pitaya da görülen en çok fungal hastalıklar Atraknoz, Pas, Küf gibi mantar hastalıkları bunların oluşma sebepleri de genelde yüksek nem, yanlış havalandırma yöntemleri ve soğuklardır.

Bitki hastalıklarının en önemli etmeni olan funguslar, küçük, klorofilleri olmayan genellikle mikroskobik, ökaryotik, ipliksi, dallanmış taşıyıcılar üzerinde spor oluşturan organizmalardır. Funguslar, yapısal bileşenler olarak kitin ve glukanları içeren hücre duvarlarına sahiptirler. Bunlar, polisakkarit ve glikoprotein matriksi içerisinde bulunurlar. Genellikle 1990’ lı

yıllara kadar gerçek fungus olarak kabul edilen oomycetes’ler, günümüzde Oomycota olarak

geniş bir fungal benzeri organizma olarak tanımlanmaktadır. Hücre duvarında kitin bulunan

çok az tür dışında oomycetes sınıfının büyük bir çoğunluğu glukanlar ve az miktarda selüloz içerirler. Oomycota, günümüzde funguslardan çok Chromista aleminin üyeleridir. Ancak,

bitkilerde hastalık oluşturma şekilleri ve funguslara olan diğer birçok benzerlikleri nedeniyle

funguslar gibi değerlendirmeye devam edilmektedir.

Fungusların, 70.000-1.000.000 türden oluştuğu tahmin edilmektedir. Bilinen 100.000’den

fazla fungus türünün pek çoğu, ölü organik madde üzerinde yaşadığı için saprofittir. Buna karşılık 10.000’den fazla fungus türü, bitkilerde hastalığa neden olabilir. Obligat parazit veya biyotroflar olarak bilinen bazı funguslar, tüm yaşamı boyunca sadece konukçu bitkileri ile birlikte gelişip çoğalarak enfeksiyon oluşturabilirler. Obligat olmayan parazit bazı funguslar, yaşam

döngülerinin bir kısmı için konukçu bitkiye gereksinim duyarlar, ancak döngülerini ölü organik

madde üzerinde tamamlayabilirler ya da canlı bitkilerin yanı sıra ölü organik madde üzerinde

gelişip çoğalabilirler. Obligat olmayan parazit funguslar, birincil olarak parazit veya birincil

olarak saprofit olma durumuna bağlı olarak fakültatif saprofit veya fakültatif parazit olabilirler.

Fungusların bitkilerde oluşturduğu hastalıklarla savaşımda izlenecek en önemli yol, tüm önlemler ve yöntemlerin bir arada düşünülerek uygulamanın yapıldığı entegre hastalık yönetim

stratejisidir. Bu uygulamanın ilk aşaması, hastalık kavramının ve patojenin tanısının doğru bir

şekilde yapılmasıdır. Bitki klinikleri kapsamında yapılacak uygulamalarda, fungal hastalıkların

tanısı ile birlikte bunlara bağlı olarak koruma ve tedavi yöntemlerinin birlikte uygulanması

gerekir. Bu hedefe yönelik olarak geri planda patojenin biyolojisi, hastalık döngüsü ve epidemiyolojisi hakkında temel bilgilerin edinilmiş olması oldukça önemlidir. Bütün bu aşamalardan

sonra etkili ve ekonomik savaşım yöntemlerinin saptanması, hastalık yönetiminde başarının

son halkasını oluşturacaktır

FUNGAL HASTALIKLAR

Funguslar; bitkilerde görülen ipliksi yapılardaki mikroorganizmalardır.

Bitkilerin yapraklarında , çiçeklerinde , meyvelerinde,köklerinde, iletim demetlerinde, dal ve sürgünlerinde hastalık etmeni olarak zarar verirler.

Fungal hastalıklarla en kolay mücadele etmenin yöntemi bitkilerde SAR  reaksiyonunu -Bitki savunma Sistemini oluşturmaktır.

SAR birçok farklı karakteristik özelliklere sahiptir.

Bitki savunma sisteminin patojen saldırılarına karşı koymak için dürtü yoluyla teşvik edilmesi yada başka bir deyişle harekete geçirilmesine dayanır.

Patojen saldırısına uğrayan bitkide savunma reaksiyonu istila bölgesinde yerleşmiş olup diğer dokulara da aktarılır.

Bu sistem sayesinde Bitkilerde;

funguslar, bakteriler, viruslar gibi geniş organizma çeşitlerine karşı dayanıklılık sağlanabilmektedir.

SAR reaksiyonu harekete geçtikten sonra birkaç hafta devam etmekte ve bu sayede bitki olabilecek saldırılara karşı uzun süre dayanıklı kalmaktadır

FUNGAL HASTALIKLARIN BELİRTİ TİPLERİ

Genelde belirti tiplerine göre şu gruplara ayrılırlar

1-LEKE HASTALIKLARI

Kara leke , halkalı leke, Yaprak delen ,Yaprak leke ,Pas hastalıkları gibi

2-KÜLLEME VE MİLDİYÖ

3-YANIKLIK VE ÇÜRÜKLÜKLER

Monilya, Kurşuni küf Kahverengi çürüklük, gibi

4-ŞEKİL BOZUKLUKLARI

Yaprak kıvırcığı gibi

5- KÖK ÇÜRÜKLÜKLERİ

Armillaria ve Roselliniz kök çürüklüğü gibi

6- GÖVDE VE DAL ÇÜRÜKLÜKLERİ

Verticillium ve Uç Kurutan gibi

7- KANSERLER

Kanseri vb.

FUNGAL HASTALIKLARDA TEDAVİ

Önerilen ilaç uygulamalarına destek olmak amacıyla bitki Ümin sistemini mutlaka aktive etmek gerekir.

Bağışıklık sistemi güçlenen bitkilerin hastalıklarla mücadele etmesi; çok daha ekonomik ve başarılı bir yöntem olarak görülecektir.

FUNGAL HASTALIKLARDA EN BÜYÜK SORUN İLAÇLARIN YETERİNCE ETKİNLİK GÖSTERMEMESİDİR.

Bu sebeplerin başında

1- Atılan ilaçların hedef bitkiye yeterince tutunamaması

2-İlacın bitki içine tam nüfus edememesi

3- ilaçlama zamanının yanlış olması

4- İlaç dozunun  yanlış ayarlanması

5- Yanlış meme ve ekipman seçimi

6- Aynı etkin maddenin sık kullanılması gibi nedenler başta gelmektedir.

Bu sorunların çözülebilmesi için

Yayıcı yapıştırıcı ürünler

İlaçlama suyunun kümelenme değerini düşürecek ürünler

İlaçlama suyunun Ph değerini ayarlayacak ürünler

İlaçlama suyunun sertliğini giderecek ürünler kullanılmalıdır.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Ejder Meyvesi Pitaya PAS
Ejder Meyvesi Pitaya PAS
Ejder Meyvesi Pitaya FUNGAL HASTALIKLAR
Ejder Meyvesi Pitaya Küf
Ejder Meyvesi Pitaya Küf
Ejder Meyvesi Pitaya Atraknoz
Ejder Meyvesi Pitaya Küf
Ejder Meyvesi Pitaya PAS

Bir yanıt yazın