Ejder Meyvesi

PİTAYA İÇİN FOSFOR (P)

Fosforun Bitkilerde Temel Rolü

Fosfor, hem bitkilerin temel yapı bileşiğinin bir parçası hem de bitkilerde sayısız kilit biyokimyasal reaksiyonun dönüşümünde bir katalizör olarak önemli bir besin maddesidir. Fosforun, özellikle güneş enerjisini yakalama ve faydalı bitki bileşiklerine dönüştürmedeki rolü nedeniyle çok önem arzetmektedir.

Fosfor, tüm canlıların genetik “hafıza birimi” olan DNA’nın hayati bir bileşenidir. Proteinleri oluşturmak için DNA genetik kodunu okuyan ve aynı zamanda, bitki yapısı, tohum verimi ve genetik transferi için gerekli olan diğer bileşikler olan RNA nın bileşenini oluşturur. Hem DNA hem de RNA’nın yapıları fosfor bağları ile birbirine bağlanır.

Bitkiler ve Pitaya için Fosfor, “enerji birimi” olan ATP’nin hayati bir bileşenidir. ATP, fotosentez sırasında oluşur, yapısında fosfor içerir ve ağacın ilk fidan iken dikiminden büyüyüp olgunlaşmasına kadar her aşamada ATP ye ihtiyacı vardır ve ATP nin temeli fosfordur.

Bu nedenle tüm bitkiler de olduğu gibi Pitaya için Fosfor genel sağlık ve canlılık için temel makro elementlerden biridir.

 Bitkilerdeki görevleri şunlardır:

 • Sağlıklı kök gelişimi
 • Enerji transferi (ATP), şeker ve nişasta gibi maddelerin taşınması ve depolanması
 • Sap ve gövde kuvvetlendirilmesi
 • Çiçek oluşumu ve tohum üretimi
 • Hücre bölünmesi ve yeni hücre oluşması
 • Daha düzenli ve erken ürün gelişimi
 • Meristem dokuların büyümesinin düzenlenmesi
 • Ürün kalitesindeki iyileştirmeler
 • Bitki hastalıklarına karşı direnci arttırır
 • Bitkinin tüm yaşam döngüsü boyunca gelişimini destekler

Bitkilerde Fosfor Eksikliği

Fosfor eksikliğinin teşhis edilmesi azot veya potasyum eksikliğini teşhis etmekten daha zordur. Bitkiler genellikle erken büyüme sırasında bitkinin genel bodurluğu dışında belirgin bir fosfor eksikliği belirtisi göstermez. Görsel bir eksiklik tespit edildiğinde, artık düzeltmek için çok geç olabilir. Genelde bitkiler fosfor yetersiz olduğunda anormal renk değişikliği gösterme eğilimindedir.

Fosfor bitkilerde oldukça hareketlidir ve yetersiz olduğunda, eski bitki dokusundan genç, aktif olarak büyüyen alanlara taşınır. Sonuç olarak, fosfor eksikliği erken dönemde vejetatif tepkiler olarak gözlenir. Bir bitki olgunlaştıkça, fosfor bitkinin meyve alanlarına aktarılır, Bu dönemde bitkilerde tohum ve meyve oluşumu için yüksek enerji gereksinimi vardır. Büyüme mevsiminde geç kalan fosfor yetersizlikleri hem tohum gelişimini hem de normal ürün olgunluğunu etkiler. Diğer tüm bitkilerde olduğu gibi Pitaya için Fosfor ihtiyacı büyüme döneminde azot veya potasyumdan ihtiyacından daha yüksektir.

 • Cansız, zayıf ve yumuk çiçek oluşumu.
 • Yaprakların önce koyu yeşile, sonra mavi yeşile, ve daha sonrada kırmızı ve kırmızı-mor renge dönüşmesi (antosiyan birikimi).
 • Küçük ve şekilsiz meyve oluşumunun yanında çekirdek sayısında azalma.
 • Köklerde zayıflama, cansızlık ve emici tüylerin yeterince oluşmaması.
 • Sürgünlerde kısalma, incelme ve ipliksi gelişme, boğum aralarında daralma.
 • Çekirdek gelişim bozuklukları ve raf ömründe kısalmalara sebep olmaktadır

  Fosfor Alınımını Azaltan Koşullar:
 • pH’sı 5,5’den düşük ya da 7,5 den yüksek topraklar.
 • Yüksek kil içeriğine sahip topraklar.
 • Düşük organik madde içeriğine sahip topraklar.
 • Toprakta fosforun tamamen bağlı olarak bulunması
 • Alüminyum ya da demir hidroksit oranı yüksek olan topraklar

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın