Ejder Meyvesi

PİTAYA İÇİN DEMİR

Demir eksikliği bitki büyümesini sınırlayan bir faktördür. Demir topraklarda yüksek miktarlarda bulunur, ancak bitkiler için kullanılabilirliği genellikle çok düşüktür ve bu nedenle demir eksikliği yaygın bir sorundur.

Toprakta demirin çoğu Fe3+ şeklinde olsa da, Fe2+ biçimi bitkiler için fizyolojik olarak daha önemlidir. 
Fe3+ nötr ve yüksek pH’da çözünmez, bu da alkali ve kireçli topraklardaki demiri bitkiler için kullanılamaz hale getirir. Ayrıca Demir, bu tip topraklarda, fosfatlar, karbonatlar, kalsiyum, magnezyum ve hidroksit iyonları ile kolayca birleşir. Bu tür topraklarda demir şelat kullanılması tavsiye edilir.

Bitki ve Pitaya için Demir

Bitkiler de olduğu gibi Pitaya için Demir  oksitlenmiş olarak, Fe2+ (demir formunda) veya Fe3+  (demir formunda) alınır.

Bitkiler farklı demir alım mekanizmaları kullanır. Bunlardan biri şelasyon mekanizmasıdır – bitki, demiri bağlayan ve çözünürlüğünü artıran yanforlar adı verilen bileşikleri serbest bırakır. Bu mekanizma ayrıca bakterileri de içerir.

Başka bir mekanizma, kök bölgelerindeki pH seviyelerini düşürmek için bitki kökleri tarafından protonların (H + ) ve indirgeyicilerin salınmasını içerir 
Bu bağlamda, azotlu gübre formunun seçimi önemlidir. Amonyum azotu, köklerin proton salımını arttırır, böylece pH’ı düşürür ve demir alımını kolaylaştırır. 

Nitrat azot, kök bölgesindeki pH’ı artıran ve verimli demir alımını önleyen hidroksit iyonlarının salınımını arttırır. 

Yeni kökler ve kök kılları demir alımında daha aktiftir, bu nedenle sağlıklı bir aktif kök sisteminin korunması zorunludur. Kök gelişimine müdahale eden herhangi bir faktör demir alımını engeller.

DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir eksikliği sorununun oluşmasını önlemek için eksikliğin gerçek nedenini bulunmalı ve tedavi edilmelidir. Demir eksikliği tespit edildiğinde, yaprak demir spreyi uygulanarak kısa vadede tedavi edilebilir.

Çoğu zaman, demir eksikliği topraktaki demirin yetersiz olduğunu göstermez. Demir mevcudiyetini etkileyebilecek çeşitli koşullarla ilgili olabilir. Örneğin: topraktaki karbonat seviyeleri, tuzluluk, toprak nemi, düşük sıcaklık, diğer elementlerin konsantrasyonu (örn. Rekabetçi mikro elementler, fosfor, kalsiyum) vb. 

Bu faktörleri değerlendirmek ve düzeltmek, etkisiz ve gereksiz demir uygulamalarına harcanan büyük miktarda para tasarrufu sağlayabilir. 

DEMİR GÜBRELERİ

Tüm bitkiler ve Pitaya için Demir, demir sülfat olarak veya şelatlı bir formda uygulanabilir.

Demirli sülfat (FeSO4)  yaklaşık% 20 demir içerir. Bu gübre ucuzdur ve esas olarak yaprak ve dal püskürtmesi için kullanılır. Toprağa uygulandığında, özellikle 7.0’ın üzerindeki pH’da etkisizdir, çünkü demiri hızla Fe3 + ‘ya dönüşür ve demir oksitlerden biri olarak çökelir.

Demir şelatları.  Şelatlar metal iyonlarını stabilize eden ve onları oksidasyon ve çökelmeden koruyan bileşiklerdir.
Demir şelatlar üç bileşenden oluşur:   
     

  • Fe3 + iyonları
  • EDTA, DTPA, EDDHA, amino asitler, hümik-fülvik asitler, sitrat gibi bir kompleks.
  • Sodyum (Na +) veya amonyum (NH4 +) iyonları

Farklı şelatlar demir iyonlarını farklı pH seviyelerinde farklı güçlerde tutar. Ayrıca, rakip iyonlar tarafından demirin yenilenmesine olan duyarlılıklarını da etkilerler. Örneğin, yüksek konsantrasyonlarda kalsiyum veya magnezyum iyonları şelatlı metal iyonunun yerini alabilir. 

Topraksız ortamda ve hidroponikte, suyun ve ortamın pH’ının izlenmesi topraklardan nispeten daha kolaydır. Düzenli testler yapıldığında ve pH kontrolü yeterli olduğunda, ucuz, daha az stabil demir şelatları tercih etmek mümkündür.  

Öte yandan, pH seviyelerini etkili bir şekilde düşürmenin zor olduğu alkali topraklarda, EDDHA gibi daha kararlı demir şelatların kullanılması tavsiye edilir.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın