Ejder Meyvesi

Sera Özellikleri ve  Ejder Meyvesi Serası

Sera Özellikleri ve  Ejder Meyvesi Serası

Sera İle İlgili Yapısal Özellikler

Yapı itibari ile uygun olarak tasarlanmış bir serada, bütün bir yıl boyunca üretim yapabilmek için bitki gelişimi için gerekli iklim koşulları sağlanır. Bu nedenle seranın yapısal özellikleri aşağıdaki etmenlere dikkat edilerek hazırlanır.

1.Işık geçirgenliği yüksek olmalıdır

2.Isı tüketimi düşük olmalıdır

3.Havalandırma etkinliği yüksek olmalıdır

4.Yapısal dayanımı yeterli olmalıdır

5.Mekanik özellikleri iyi olmalıdır

6.Tasarım ve işletme giderleri düşük olmalıdır

 1.Tasarım Yükleri

Sera yapısı sürekli yüklere ve aynı zamanda rüzgar, kar ve dolu yüklerine karşı da dayanıklı olmalıdır. Seraların bu tür yüklere karşı yeterince emniyetli olabilmesi ve şiddetli zarar görmemeleri için ser yapılarının belirli standartlara uygun olarak tasarımlanması gerekir.

Sera tasarımda dikkat edilecek olan başlıca yükler şunlardır

1.Sürekli yükler

2.Ürün yükleri

3.Tesis yükü

4.Kar yükü

5.rüzgar yükü

6.Deprem yükü

 

Bu yükler emniyet faktörlerinin hesaplanmasında, seraların ömrü boyunca iklim verilerinin ekstrem değerleri dikkate alınır. Bu sınıflandırma, ekonomik ve teknik bakımdan seraların kullanım sürelerini tahmin edilmesine dayanır.

 2.Sera Yapılarının Tasarımı

İdeal bir sera ortamı için yapılacak olan sera tasarımı gerekli olan sıcaklık nem havalandırma  gibi unsurlar çok önemlidir. Bu nedenle yapılacak tasarımlarda bu yönde değişebilir. Örneğin plastik seralarda çatı gotik tarzda yapılmaktadır. Bu nedenle; sera yapılarının tasarımında toplam ışık geçirgenliği ve havalandırma gibi sera yapısının işlevsel özellikleri, yoğuşma ve kirlilik gibi sera örtüsünün fiziksel özellikleri kadar etkilidir.

 3.Temel ve Temel Atma

Seranın temeli, farklı yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmeli ve toprağa iletmelidir. Sera yapıları hafif olmasına karşın temelin rüzgar kaldırma kuvvetine karşı emniyetli olmasına özel önem verilmelidir. Beton blok temeller için, düşey yükün en yüksek değeri, temel ağırlığından fazla olmamalıdır. Temel; kar, rüzgar ve ürünlerin neden olduğu ağırlık, kaldırma ve devirme yüklerini emniyetli bir şekilde toprağa iletmelidir. Temel, seranın altyapısıdır ve başlıca iki işlevi vardır.

 

1)Seranın yapısını zemine bağlar. Seraya gelen tüm yükler, temel aracılığıyla zemine iletilir.

2)Sürekli temeller, bitkileri toprak aracılığıyla gelen çevreden dış etkilere karşı korurlar.

 

Temel ayağının boyutları; duvar ağırlığı, yapının yükü, diğer yer çekimi yükleri ve toprağın cinsine bağlıdır. Temel ayağı, toprağın donma derinliğinin altına veya toprak yüzeyinden en az 60 cm derinliğe yerleştirilmelidir..

 4.Tasarım Malzemeleri

Sera çelik konstrüksiyonunda kolon, kiriş, aşık, kafes, kuşak ve destekler çelik malzemeden yapılabilir. Kolonlar konstrüksiyon yüklerinin zemine aktarıldığı elemanlardır, Aşık, çatı üzerindeki örtü malzemesini desteklemek için kullanılan yapı elemanıdır. Kuşak seranın kenar duvarlarında örtü malzemesini desteklemek için kullanılan ve sera iskeletine uzunlamasına yerleştirilen elemandır. sıcak daldırılmış galvanizli çelik malzemelerin bakım gereksinimi yoktur. Bununla birlikte, her iki malzemenin de korozyona karşı korunması için, bu malzemelerin toprakla doğrudan temas ettirilmemesine özen gösterilmelidir.

 5.Sera Örtü Malzemeleri

Sera tasarımında ışık geçirgen örtülerden yararlanılır. Böylece, güneş ışınımının yeterli olmadığı mevsimlerde bitkilere yeterli düzeyde ışık ulaşır. Sera örtü malzemeleri aşağıdaki gibi gruplandırılır.

 

Sera örtü malzemesi seçiminde aşağıdaki etmenler dikkate alınır.

1)Işık geçirgenliği

2)Rüzgar ve kar yüklerine karşı dayanım ve bozulma

3)Dolu yüküne karşı direnç

4)Isıl geçirgenlik

5)Ultraviyole geçirgenliği

6)Malzeme özelliklerinin kimyasal etkilerle değişimi

7)Yoğuşma özelliği

8)Malzeme boyutları

9)Yıpranmaya karşı direnç

10)Yalıtım değeri

11)Lekelenmeye karşı duyarlılık

  1. Sera Yüksekliği

Yükseklik, seranın hacmini belirler. Sera hacminin geniş olması durumunda, dış ortam iklim etmenlerinin değişimine karşı iç ortamdan oluşacak tepki daha yavaştır. Bu nedenle, yüksekliği fazla olan seralarda iç ortam mikro-klimasındaki ani değişiklikler daha azdır.

Yüksek seraların sağladığı bazı önemli üstünlükler de vardır. Örneğin, rüzgar hızının fazla olması durumunda, çatı boyunca basınç farklılıkları fazla olduğundan havalandırma etkinliği yüksektir. Kenar duvarlar ve çatıdaki havalandırma açıklıkları nedeniyle oluşan baca etkisi fazladır.

  1. Çatı Eğim Açısı

Seranın çatı yüksekliği, çatı eğimi ve sera genişliğine bağlı olarak değişir. Çatı eğim açısı ve sera genişliğinin artması, çatı yüksekliğinin artmasına neden olur. Çatı eğim açısı, çatının yatay doğrultu ile yaptığı açıdır. Ülkemiz koşullarında çatı eğim açısının 26-27 derece olması gerekir.

 8.Sera Genişliği

Sera taban alanının geniş olması, çatı kirişi ve taşıyıcı kolon kesitlerinin artmasına neden olur. Sera genişliğinin belirlenmesinde aşağıdaki etmenler etkilidir.

1)Bitki sıraları arasındaki uzaklık ve bitki sıralarının uzunluğu

2)Serada yetiştirilecek bitki türü

3)Serada çalıştırılabilecek işçi sayısı

4)Gereksinim duyulan sera alanı

Bireysel seralar için, sera taban alanının 500m2 den daha az olmaması ve sera genişliğinin de 9-12 m arasında olmasına önerilir. En uygun çatı genişliği cam seralar için 9-12 m ve plastik seralar için 6-9 m arasında olmalıdır. Plastik seralarda çatı genişliği dar tutularak blok tipi seralar tasarımlanabilir. Kafes aralığı diğer çatılı seralar için 1.2-1.5 m ve oluktan bağlantılı tasarımları için ise 3-3.7 m dir.

  1. Seranın Yönlendirilmesi

Seranın güneş ışınım geçirgenliği, seranın yönlendirilmesinden ve güneş yüksekliğinden etkilenir. Doğu-batı doğrultusundaki seralar kuzey-güney doğrultusundakine kıyasla ılık geçirgenliği daha yüksektir.

 10.Havalandırma

Bir sera yapısındaki havalandırma açıklıkları, en önemli işlevsel elemandır. Havalandırma açıklıklarının yerleşimi ve tasarımı, sera iç ortam iklimini ve enerji etkinliğini önemli düzeyde etkiler. Seranın havalandırma kapasitesi genellikle açıklık oranıyla tanımlanır. Açıklık oranı, örtülü toprak alanının yüzdesi olarak en fazla açıklık alanını belirtir. Bununla birlikte havalandırma büyüklüğü, seradaki havalandırma etkinliğini etkileyen etmenlerden birisidir.

Ejder Meyvesi Pitaya Serası Nasıl Olmalı ?

Ejder Meyvesi (Pitaya) yetiştirilirken başlangıçtaki kurulum çok önemlidir. Yeni bir sera kurlumu gerçekleştirilmekteyse seranın oluk altı yüksekliği minumum 3 metre olmalı tünel tipi yapılıyorsa tünel sayısına göre tünellerde boydan boya uzunlamasına tepe havalandırması olmalı, alınlarında pencere olmalı, dört bir kenar maksimum yükseklikte havalandırmalı olmalıdır. Akdeniz bölgesindeki hazır seraların neredeyse tamamı eski seralar ve çoğunun yüksekliği  3 metrenin altındadır. Seranın bulunduğu lokasyona göre  3 metre  çoğu zaman yeterli olabilirken bunun altında kalan seralarda sorunlar baş gösterecektir. Seralarda tünel olsun çatı tipi olsun üst kısmı ile alt kısmı arasındaki ısı farkı neredeyse 5 dereceye kadar fark eder bu fark özellikle 3 metrenin altındaki seralarda yetişen Ejder Meyvesi nin gelişimi için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 3 Metre ve üstündeki seralarda havalandırma sorunu ve lokasyona özel sıkıntılar yoksa daha rahat yetişeceği için verimde yüksek olacaktır.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

Tel: 0532 432 07 93

 

Sera Özellikleri ve  Ejder Meyvesi Serası
Sera Özellikleri ve  Ejder Meyvesi Serası

Bir yanıt yazın