Ejder Meyvesi

Ejder Meyvesi Pitaya Tozlaşma

Ejder Meyvesi Pitaya Tozlaşma

Çiçekli bitkilerde polenlerin çoğunun dişicik tepesine ulaşması canlı ya da cansız tozlaştırıcılar aracılığıyla gerçekleşir.

Çiçekte bulunan erkek organın başçığındaki polen gelişimi tamamlandıktan sonra polen kesesi patlar. Patlamayla açığa çıkan polenlerin rüzgâr, su, böcek, arı, yarasa, kuş gibi etkenlerle dişi organın tepeciğine taşınmasına tozlaşma denir.

İnsan eliyle yapılan tozlaşma ise suni tozlaşma olarak adlandırılır. Rüzgârla tozlaşan bitkilerde çok sayıda polen üretilir. Bu bitkilerin çiçekleri genellikle gösterişsiz ve küçük yapıdadır. Polen sayısının çok olması, rastgele tozlaşmayı kolaylaştırır.

Bitkilerde tozlaşmayı kolaylaştırıcı özellikler tozlaşmayı artırmak için geliştirilmiş adaptasyonlardır. Bitkilerde tozlaşma iki şekilde gerçekleşir. Bir çiçekte bulunan polenin aynı çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması ile gerçekleşen tozlaşmaya kendi kendine tozlaşma denir

Bitkide bu şekilde tozlaşma oluşabilmesi için erkek ve dişi gametlerin üretiminin aynı zamana rastlaması gerekir. Bu tür bitkilerin çoğunda kendi kendini döllemeyi önleyen çeşitli uyumlar gelişmiştir. Örneğin bu bitkilerde dişi ve erkek üreme hücreleri farklı zamanlarda oluşturulur.

Bu durum farklı ebeveynlerden gelen üreme hücrelerinin birleşmesini sağlar ve daha fazla genetik çeşitlilik ortaya çıkar. Bir çiçeğin dişi organının tepeciğine kendi türünden başka bir bitkiye ait polenlerin gelmesiyle gerçekleşen tozlaşmaya çapraz tozlaşma denir

Çapraz tozlaşma, aynı türün farklı bireyleri arasında gerçekleştiği için genetik çeşitlilik artar. Genetik çeşitliliğin artması, değişen ortam koşullarına daha dayanıklı bireylerin oluşmasını sağlar.

POLİNATÖR

Çiçekli bitkilerin %90’ı böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlar aracılığıyla tozlaşmaktadır. Polinatör olarak isimlendirilen tozlaşma sağlayan canlılar içinde böcekler, böcekler içinde de arılar önemli paya sahiptir. Dünya gıda üretiminin %90’ını sağlayan 82 bitki türü polinatör tarafından, bunların da %63’ü arılar sayesinde tozlaşmaktadır. Birçok tarımsal üründe yetersiz tozlaşma nedeniyle ürün kaybının %90’a ulaştığı bildirilmektedir. Modern tarım teknikleriyle toprakların işlenmesi ve insektisit uygulamaları sonucu böcek polinatörlerde büyük azalma vardır. Verim kaybının azalmasını önlemek için bal arılarının tozlaşma sağlamak üzere kullanılması zorunludur

Her canlı türünün varlığının devamlılığı; yeni nesillerin oluşması, tohumlu bitkilerde yeni nesiller için tohumun üretilmesi, tohum üretimi için dişi çiçeğin döllenmesi, döllenme için ise erkek çiçekte üretilen polenin dişi çiçeğe ulaşması gereklidir. Bitkiler bulunduğu yere bağlı, yer değiştiremeyen canlılar olduğundan polenler; rüzgâr, su veya hayvanlar aracılığıyla taşınmaktadır. Bu nedenle doğadaki çok sayıda türün varlığını devam ettirmesinde, böylece bitki gen kaynaklarının sürekliliği ve çeşitlenmesinde, biyolojik çeşitliliğin korunmasında,  arılar önemli işlev görmektedirler.

Bal arılarının en etkin polinatör olmalarının nedenlerinin başında gelen özellik vücutlarında bulunan tüylerdir. Polenlerin yapışmasını ve taşınmasını olanaklı kılan bu yapılar sayesinde bitkilerin polinasyon işlemi garanti altına alınmaktadır. Nektar ve polen toplayan işçi arılar polinasyonun da vazgeçilmez unsuru olmaktadırlar. Ayrıca bal arılarının nektar ve polen toplama esnasında çiçeğe, parsele ve bölgeye olan bağlılığı da bu mekanizmaya önemli bir katkı sağlamaktadır.

Ejder Meyvesi Pitaya Tozlaşma

Kaktüs familyasından olan ejder meyvesi pitayanın 8 ana başlıkta farklı cinsi ( Hylocereus Guatemalensis, Hylocereus Undatus, Hybrids, Hylocereus Species, H. Selenicereus Megalanthus, Hylocereus Polyrhizus, Hylocereus Costaricensis, Hylocereus Ocamponis)  ve 100 den fazla türü (Golden Dragon, Colombia Yellow, Phisical Graffiti, American Beauty, Purple Haze, Dark Star, Halley’s Commet, Sugar Dragon, Rixford, Delight, Condor, Australia Red Giant, Makisupa, Edgar, Bruni, Conie Mayer, Vietnamese White, Vietnamese Red, Red Jaina, Thai Red, Macenta, Pepino Dulce, Royal Red, Ruby Red vb…)  bulunmaktadır. Ülkemizde Akdeniz iklimi ve geçiş iklim bölgelerinde örtü altı yetiştiriciliği (Sera) ile, kendi anatomisine uygun  yetişme imkanı bulan Ejder Meyvesi Pitaya nin 100 e yakın farklı türünü Antalya ve Mersindeki seralarımızda yetiştirmekteyiz. Son dört yıldır bu farklı türlerin her birinin sıcak, soğuk, toprak yapısı, besin ve diğer hava şartlarına karşı verdiği tepkileri, meyvelerin ayrı ayrı lezzet değerleri, kaliteleri ve diğer farklı gelişmeleri gözlenmiştir. Her bir türün, bulunduğu lokasyona, havanın şartlarına, bakımlarına ve topraklarına göre ayrı ayrı verdikleri tepkiler gün gün izlenmiştir.

Genel olarak anavatanları Orta Amerika olan çeşitler ya kendi tozuyla ya da çapraz tozla manuel olarak tozlanmaya ihtiyaç duymaktadır (Dark Star, Sugar Dragon vb. İstisnaları vardır). Uzak Doğu çeşitlerinin çoğu ise hem kendi polenleri ile tozlanır hemde başka polen ihtiyacı olanlar için genel polen dağıtıcısı konumundadırlar (Vietnam White, Philippines Red/Purple vb. Gibi). Diğer tropikal kuşakta yer alan bölgelerde yine benzer özellikte kendi kendine verimli ve/veya çapraz polen ihtiyacı olan çeşitler yer almaktadır.

Kendiliğinden tozlanabilmek avantaj gibi görünse de aynı soyun içinde uzun süre benzer DNA yapılarının uzun yıllar değişiklik göstermeden ilerlemesi; değişen iklim ve hava şartlarına uyum sağlayamamak ve farklı hastalıklara karşı direnç gösterememek gibi dezavantajlarda barındırmaktadır. Bitkiler bu gibi değişiklere ayak uydurabilmek adına çapraz tozlanma (DNA çeşitlenmesi, ırklar arası alışveriş ve güçlenme vb..) yapısı geliştirmişlerdir bu durum insan ırkları arasında da aynı şekildedir. Çeşitlilik dayanıklılığı ve uyum sürecini geliştirerek ekosistemi güçlendirir.

Irklar arası geçirgenliği en çok tetikleyen arılardır. Arıcılar Türkiyede özellikle akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde bal arıcılığı ve üretimi yapılan alanlarda Temmuz –  Ağustos dönemi aşırı sıcaklardan korunmak için yüksek alanlara yaylalara çıkarlar ve sahil bölgelerinde arı popilasyonu azalır hatta hiç olmaz. Bu dönemde arı ile tozlaşma gerçekleşemeyeceği için seralarda manuel el yöntemi ile veya farklı böcekler ile tozlaşma yöntemleri gerçekleştirmek gerekmektedir. Arıcılar Eylül-Ekim dönemlerinde yavaş yavaş sahil bölgelerine yeniden geldiği zaman arı popilasyonundaki artış ile ve hava olaylarındaki hareketlilikte çapraz veya kendi kendine manuel tozlanma ihtiyacı duyan çeşitler manuel müdehaleye gerek kalmadan arılar ve/veya havadaki haraketlilik sayesinde tozlaşabilmektedir.

Arıların Ejder Meyvesi Pitaya Tozlaşma sında etkileri bu denli büyük olduğundan bir çok üreticimiz bu konuda önlemler alarak ekosistemin içerisine dahil etmeye başlamış bu durum meyve aroması ve meyve iriliğini etkilemektedir. Gece saatlerinde açılan çiçeğin güneş yükselirken kapanmaya başlaması arıların polen toplayabilecekleri 2 saate yakın bir zaman dilimi oluşturur ki bu da arılara yeterince zaman tanımaktadır. Arı popilasyonunun Pitaya yetiştiriciliği içerisinde yer almaya başlaması olumlu yönde bir ilerleme olarak kaydedilmektedir.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Ejder Meyvesi Pitaya Tozlaşma
Ejder Meyvesi Pitaya Tozlaşma
Ejder Meyvesi Pitaya Tozlaşma

Bir yanıt yazın