Ejder Meyvesi

Ejder Meyvesi Pitaya Toprak

Ejder Meyvesi Pitaya Toprak

Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olan toprak, dünyanın kabuğunu oluşturan kaya tabakasının (litosfer), iklimsel ve jeolojik olaylar sonucu sürekli aşınması ile meydana gelmektedir. Bu şekilde oluşan toprağın içinde ayrışma ve birleşme ürünleri olarak farklı büyüklükteki kum, kil, tın, kireç, bitki ve canlı artıkları bulunmaktadır.

Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal faaliyetlerin ana unsurudur. Toprak insanların beslenmesinde, iş sahibi olmasında bir huzur ve istikrar kaynağıdır. Ülkemizde de tarıma uygun alanlar ciddi tehditler altındadır. Bunların en önemlileri su ve rüzgar erozyonu, toprak kirliliği, tuzlulaşma, yerleşim ve sanayi için yapılaşma gibi amaç dışı kullanılmasıdır.

TOPRAK YAPISI

Toprak sınıfı Sınıfı sembol Tanımlama
Kum S Kum % 85’den fazladır
Tınlı kum LS Kum % 70-85 arasındadır
Tın L Kum, silt ve kil içerikleri yakındır
Kumlu tın SL Kum % 42’den fazladır
Kumlu killi tın SCL Kum % 45’den fazla, silt % 27’den az ve kil % 20-35 arası
Siltli tın SİL Silt % 50’den fazla, kil % 28’den azdır
Silt Si Silt % 80’den fazla, kil % 12’den azdır
Siltli killi tın SiCL Kum % 20’den, kil % 40’dan azdır
Killi tın CL Kum % 20-45, kil % 27-40 arasındadır
Kumlu kil SC Kum % 45’den fazla, silt % 20’den az ve kil % 35-55 arası
Siltli kil SiC Kum % 20’den az, silt ve kil % 40-60 arasındadır
Kil C Kum % 45 ve silt % 40’dan az, kil % 40’dan fazladır

Kaba ve ince bünyeli topraklarda önemli bazı toprak özelliklerinin karşılaştırılması ;

Toprak özelliği Kaba bünyeli (kumlu) toprak İnce bünyeli (killi) toprak
Besin elementi potansiyeli Düşük Yüksek
Katyon değişim kapasitesi Düşük Yüksek
Agregasyon derecesi Zayıf Kuvvetli
Su geçirgenliği Hızlı Yavaş
Hava geçirgenliği Hızlı Yavaş
Su tutma kapasitesi Düşük Yüksek
Hacim ağırlığı Yüksek Düşük
Porozite Düşük Yüksek
Özgül yüzey alanı Düşük Yüksek
Plastiklik Az Çok
Şişme-büzülme potansiyeli Düşük Yüksek
Sıkışabilirlik Düşük Yüksek
İşlenebilirlik Kolay Zor
Toprak sıcaklığı Yüksek Düşük
Erozyona duyarlılık Yüksek Düşük

Ejder Meyvesi Pitaya Toprak

Tarım topraklarının verimliğini belirleyen başlıca unsurlar olarak bünye, pH(asitlik), tuzluluk (%tuz), organik madde kapsamı (%), kireç durumu (%CaCO3), potasyum ve fosfor gibi besin maddelerini sayabiliriz.

Ejder Meyvesi Pitaya Toprak olarak  sağlıklı bir şekilde yetişeceği en uygun oran, (bu oran tüm bitkiler için de geçerlidir)

% 45 mineral madde,

% 25 su,

% 25 hava ve

% 5 organik madde içermelidir.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

Tel: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın