Ejder Meyvesi

Kaolin Kilinin Tarımda uygulama olanakları

Kil minerallerinin çok büyük ve karmaşık bir mineral dizisine sahip olmaları, içeriklerindeki yabancı maddelerin varlığı, oluşum yeri ve özelliklerinin değişik oluşu gibi parametrelerden dolayı birçok şekilde sınıflandırılmaktadırlar. Genelde bu sınıflandırmalar aşağıda verildiği gibidir. Killerin ekonomik değeri, içerdiği kil ve kil dışı minerallerin çeşidi, oranı, kimyasal bileşimi ve rengine bağlı olarak değişmektedir. İçerdikleri minerallerin oran ve bileşimlerine bağlı olarak killerin renkleri gri, pembe, yeşil, beyaz, kahverengi tonlarında olabilirler. Volkan tüflerinin aşınmasıyla oluşan killer, gözenekli ve su çekici yüzeye sahip minerallerdir.Tabakaları arasına çeşitli organik ve inorganik moleküllerin girmesi yanında iyon değişimi ile değişik katyonların sokulması sonucu farklı fizikokimyasal özelliklere sahip teknolojik ürünler elde edilebilmektedir.

Gözenekli yapıya sahip olan killerin kullanım alanları inşaat endüstrisinden kağıt ve petrokimya endüstrisine; radyoaktif atıkların ve atık suların temizlenmesi; seramik ve çimento üretiminden bitkisel yağ, bira, şarap ve meyve suyu ağartmaya; diyafram, elektrot, deterjan, ilaç, sabun, katalizör, lastik ve plastik üretimi gibi çok geniş alanları kapsamaktadır[7]. Asit aktivasyonu, termal işlem, iyon değişimi, hidrotermal işlem ve adsorpsiyon gibi yöntemlerle killerin mineralojik, reolojik, adsorplama ve kimyasal özellikleri istenilen doğrultuda değiştirilerek ileri teknoloji malzemeleri üretilmektedir[8].

Bir kil mineralinin, yapısına su aldıkça genişleme göstermesine “şişme” denir. Kil mineralinin fiziksel hali; su aldıkça katı halden (susuz) hidratlaşmış, yarı-katı plastik, jel ve süspansiyon hallerine sırayla dönüşme göstermektedir[9,10,11]. Simektit-su sistemleri; tarımsal, çevresel ve endüstriyel alanların çoğunda büyük öneme sahiptir. Sızdırmazlık problemlerinin giderilmesi, baraj inşaatı döküm kalıbı hazırlanması, sondaj sıvılarının hazırlanması gibi mühendislik işlerinde kullanılmaktadır. Küresel kirleticilerin çevreye olan önemli zararlı etkilerden dolayı kil minerallerinin tarımda kullanım alanları genişlemiştir. Özellikle organik olarak yetiştirilen ürünler için İyi Tarım Uygulamaları (GAPS) fikri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda Partikül Film Teknolojisi

(PFT) gibi birkaç inovatif teknoloji, tarım bilimcileri tarafından geliştirilmiştir. Bunlar, hastalıklar, böcekler, güneş yaralanmaları, donma zararları ve meyvenin gelişimini tamamlayan renk, karbon asimilasyon oranı gibi hasat öncesi ve sonrası meyve kalitesini etkileyen zararları azaltmak için özel olarak formüle edilmiş sıvı formulasyonlardan oluşan, kimyasal olarak inert kil ya da kil mineral partiküllerinden oluşurlar. Son yirmi yılda çeşitli film teknolojisinin geliştirilmesi üzerinde önemli sayıda araştırma yapılmıştır. Ayrıca bahçe bitkileri ve çeşitli tarım bitkileri üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Bu makalede kil mineralleri ve tarımda uygulamaları ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Partikül Film Teknolojisi (PFT) ve Kullanımının Tarihsel Serüveni

Bahçe bitkilerinin üretiminde kullanılan pestisitlerin kalıntılarının zararlı etkileri ile ilgili tüketicilerin farkındalığının artması ile sadece tüketici sağlığı için değil, aynı zamanda çevre sağlığı için artan endişe toksik kimyasalların kullanımını azaltmada yardımcı olabilecek bazı alternatifler için önemliı çalışmalar yapılmıştır. İyi tarım uygulamaları GAPs (Good Agricultural Aplications) bu sorunların önlenmesi için partikül film teknolojisinin kullanımını tavsiye etmiştir. Bu partikül film teknolojisi ürünleri kimyasal olarak inert mineral partiküllerinin sıvı formulasyonlarından oluşmaktadır ve bunlar özel olarak formüle edilerek tarım ve bahçe bitkilerinde kaplama materyali kullanılarak  koruma görevi görmektedir. Bu partikül filmler çeşitli temel fiziksel özellikleri sayesinde tarla bitki ürünlerinin verimini ve sentezini arttırırken aynı zamanda onların bitkilerdeki böcek ve bitki patojen hasarını azaltmaktadır

Doğada birçok hayvan; yaygın olarak üzerlerinde beslenme amacıyla sokup emen yumurta bırakan veya ısıran böceklerden ve bu böceklerin parazitlerinden kendilerini korumak için “ toz banyosu “almaktadırlar. Toprak tozları aynı zamanda ilk insanlar, memeliler ve kuşlar tarafından böcek sokmalarını (ısırmalarını) önlemek için kullanılmıştır Antik çağlarda; bitumenin (Anadoluda harç veya çimento olarak

Minerolojik Özelliklerine Göre KillerYapılarına Göre KillerKimyasal içeriklerine Göre killerFiziksel Özelliklerine Göre Killer
•  Kaolin Grubu •Smektit (Montmorillonit) Grubu •  Mika Grubu •  Klorit Grubu •  İllit Grubu •Attapulgit Grubu• Amorf Grup • Kristal Grup•Alüminyum içerikli •Boksit içerikli •Silikat içerikli •Demir içerikli •Kalsit içerikli •Karbonat içerikli• Plastik özelliğine • Tane boyutuna • Refrakter özelliğine • Renk özelliğine göre

kullanılan bir tür asfalt) yanında elemental kükürt veya sülfür bileşikleri kullanılarak ağaç ve bağlardan böcekleri uzaklaştırmak için sülfür dumanı şeklinde kullanım şekilleri vardır[18].İlk zamanlarda; Çinde zararlılardan bitkileri korumak için diatomlu toprak kullanılmıştır[19]. O zamandan beri çeşitli minerallerin zirai alanda zararlıları kontrol etmek için kullanımı (Avrupa’da 1699’da arsenik ve arsenik tuzları karınca yemlerine katılmıştır) artmaya başlamıştır[20].

M.S I. Yüzyılda ise toz haline getirilmiş kireç taşı (kalsiyum karbonat) böcek zararlılarını uzaklaştırmak için tahıl alanlarında kullanılmıştır. Hidrate kireç ve sülfür karışımı; ilk dönem tarımsal üretim sistemlerinin en sık kullanılan insektisit ve fungusitlerinden biri olmuştur[21]. Çeşitli tarla ve bahçe bitkilerini böcek zararından korumak için tek başlarına veya kombinasyonları halinde kullanılmışlardır. Ayrıca; kimyasal olarak reaktif hidrate kireç ve sülfür, bağlar ve ağaçları hastalık ve böcek zararından korumak için boyama veya yıkama olarak odun külü, keten tohumu yağı, sabun ve inek gübresi ile uygulanmıştır. 1500’lü yılların sonundan1800’li yıllara kadar ev, tahıl depoları ve bitkilerin böcek zararlılarına karşı sönmüş kireç bireysel mineral uygulamalarının yerini alarak ve popüler hale gelmiş ve ağaçlarda bir fumigant olarak kullanılmıştır. Böylece; daha eski zamanlarda kolayca hazırlandığı için, böcek ve hastalık kontrolü için ana malzemeler olarak kireç-sülfür, sönmüş kireç ve sülfür kullanılmıştır [Ca(OH)2] ve yanmış kireç [CaO] kullanılmıştır. Sülfür-kireç kombinasyonu 18. Yüzyılın sonlarında ise bireysel mineral uygulamalarının yerini alarak ve popüler hale gelmiş ve ağaçlarda bir fumigant olarak kullanılmıştır. Böylece; daha eski zamanlarda kolayca hazırlandığı için, böcek ve hastalık kontrolü için ana malzemeler olarak kireç-sülfür, sönmüş kireç ve sülfür kullanılmıştır[12]. 1920’li yıllarda ise sıvı ilaçlama ile kıyaslandığında toz uygulamaların kullanımı iş ekonomisi, iyi bir bitki örtüsü, tozlama işlemlerinin kolaylığı ve hızı açısından böcek kontrolünde sıvı ilaçlamalara tercih edilmiştir[22,23]. Böcek öldürme amaçlı kullanılan tozlara artan ilgi ile kendi kendini temizleyen kimyasal olarak aktif sodyum florid ve boraks partikülleri önerilmiştir(yutulan tozlar ölüme yol açmaktadır). 1930’larda; kendi kendini temizleme işlemi sırasında yutulduğunda böceklere karşı toksik etki gösteren bazı inert tozlar tespit edilmiştir.

İnsektisidal tozlar; ilk olarak 1940 yıllarında böceklere karşı kullanılmıştır.DDT’nin en iyi taşıyıcıları olarak alüminyum oksit(Al2O3) veya silika oksit (SiO2) gibi aşındırıcı tozların bulunduğunu bildirmişlerdir[21].

Böcek kontrolünde inert tozlara olan ilginin artmasıyla, 1970’e kadar kullanılan füme silikalar ve silika aerojeller gibi sentetik bileşiklere karşı mineraller kullanılmaya başlanmıştır. 1970’ten sonra mineral parçacıkları üzerine yapılan çalışmalar, trips [28] ve afit vektörleri[29] tarafından yayılan bitki viral hastalıklarını önlemek için beyaz-yıkama ilaçlamaları olarak minerallerin kullanımı ve mikrobiyal ajanlar ya da sentetik pestisitler  için taşıyıcı olarak kullanılmıştır.

Beyaz kaplamalar, bitki örtüsünü ve bitkiyi çevreleyen toprağı kaplamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, yapışkanlık ve yayılım sağlayan ajanların kaolin, bentonit ve attapulgit gibi bileşiklere eklenmesi ile  oluşmaktadırlar [34,35,36]. Bu yaklaşım başarılı görülmüştür fakat bahçe bitkilerinin birkaç viral hastalığın yayılımına neden olan bazı vektörler olan afitleri itmekle sınırlı olmuştur. 1980’lerde kaolin bazlı püskürtme malcı geliştirilmiştir ve turunçgillere karşı etkisi olduğu ispat edilmiştir[35]. Böcek kontrolü için beyaz kaplamalar daha da popülerleştirilmiştir ve ‘Sun Shield’, ‘Cocoon’, ‘Parasol’, ‘Purshade’, ‘Screen’, ve ‘Eclipse’ gibi birkaç partikül filmin gelişmesine kadar pek ilgi görmemiştir. Bu da partikül filmlerin tarımla ilgili faaliyetlerde kullanımına yeni olanaklara yol açmıştır

Partikül Filmlerinin Etki Şekilleri Ve Tarımda Kullanım Olanakları

Partikül Filmlerin Uygulama Teknikleri Uygulama Metodu, Oranı ve Zamanı

Filmin aktif maddelerine ve kaplanacak bitki yüzeyi miktarına bağlı olarak partikül filmlerin uygulama oranı değişmektedir. Sun Shield için; istenilen etkiyi elde etmek için ve püskürtülecek bitkiye bağlı olarak genellikle ha başına 5 kg kullanılması önerilmektedir[16]. Yeterli püskürtme hacmi damla damla akıp  gitmemesi için          ve           iyi   kapsama                                     alanı           elde        etme         açısından önemlidir. İyi bir kaplama elde etmek için iki veya daha fazla uygulama her zaman gerekli olmaktadır. Armut psillası gibi zararlılara karşı optimum performans eldesi için            partikül                 filmi       yaprakların                    her     iki           tarafına uygulanmalıdır. Meyve ağaçlarına uygulama, meyve, kabuk ve yaprağın her iki tarafını kaplayacak şekilde yeterli hava türbülansı sağlayan yüksek basınçlı spreyler ya da ince püskürtme basınçlarında yapılabilmektedir[12]. Uygulanmasında dikkat edilecek ilk husus hava sıcaklığıdır.                                Parçacık                          filmler;       zararlı  populasyonu artmadan         ve                     yüksek                                  sıcaklıklar                            oluşmadan           önce

uygulanmalıdır. Eğer yoğun yağmur veya yağış var ise büyümenin her aşamasını kontrol etmek amacıyla iki haftada bir tekrarlanmalıdır.

Doğru uygulama zamanı korumanın optimize edilmesi açısından önemlidir. Optimum etkinlik için bu partikül filmler koruyucu programda kullanılmalı ve

böcekler görülmeden bitki yüzeyinde kaplama alanı oluşturulmalıdır

Su bazlı partikül emülsiyonları için ilk uygulama (ör. Sun Shield), böcek populasyonu görülmeden başlamalıdır. Daha sonraki uygulamalar için uygulama aralığı ve zararlıların türü göz önüne alınmalıdır

Meyve ve Sebze Alanlarında Partikül Filmlerin Uygulama Miktarı ve Süresi

BitkiPartikül filmin uygulanma sıklığıHedef zararlı
Elma, armutAğaç uygulaması, 7-10 gün aralıklıElma testereli arısı (Hoplocampa testudinea), armut psillası, Ağaç zararlıları
Çekirdekli meyveler3-4 uygulama, 5-7 gün aralıklıJapon böceği (Popillia japonica)
Etli ve zarlı kabuksuz meyve2-3 ilaçlama, 7-14 gün aralıklıBöğürtlen-kurtçuk, psilla, çekirge
    TurunçgilÇiçeklenmeden önce 2 kez ilaçlama, 5-7 gün aralıklı ve çiçeklenmeden sonra 2 kez ilaçlama 7-14 gün aralıklı  Trips, yaprak bitleri, psillidler
Üzüm1-3 uygulama, 7-14 gün aralıklıTrips, yaprak bitleri
Ceviz2 kez ilaçlama, 4-14 gün aralıklıYaprak bitleri
Bakla Sebzeleri2 kez ilaçlama, 7-14 gün aralıklıYaprak böcekleri (Chrysomelidae), çekirge,
Yumru köklü sebzeler2 kez ilaçlama, 7-14 gün aralıklıYaprak biti
Meyve, sebze2 kez ilaçlama, 7-14 gün aralıklıBöcekler, çekirge, trips
Soğanlı Sebzeler2 kez ilaçlama, 5-7 gün aralıklıTrips
Yapraklı Sebzeler2 kez ilaçlama, 3-5 gün aralıklıÇekirge
Kuşkonmaz2 kez ilaçlama, 7-10 gün aralıklıÇekirge

Böcek Zararlılarına Karşı Etki Mekanizması ve Kullanım Olanakları

Parçacık filmleri meyve bitkileri üzerinde kullanıldığında, filmlerle kaplanan bitki dokularını zararlılara karşı görsel ve dokunsal olarak açık şekilde değiştirmektedir[16]. Dolayısıyla, partikül filmlerin ilk etki mekanizmalarından biri, bitkileri düşmanlara karşı farkedilemez kılan “konak kamuflajı” olarak görev yapmasıdır. Kamuflaj ile bitki yapraklarının mikro habitatında zararlı populasyonu azalmakta ve yumurtlama sayıları düşmektedir. Partikül filmler; aynı zamanda yumurta bırakma, beslenmeyi azaltma, bitki yüzeyine tutunmayı engelleme, bitki dokularında hareketlerini kısıtlama, davranış değişikliği, felce yol açma ve ölüme neden olma gibi repellent etkisi ile böcek zararlılarını azaltmaktadırlar[37,38].

Kaolinin Hastalık ve Zararlılar Üzerine Etkisi

Organik tarımda kullanılan farklı zararlı yönetim stratejileri        arasında,              biyolojik               ve           mineral  kökenli

maddelerin zararlı kontrolünde kullanılması, koruyucu önlemlerin başarısız olduğu durumlarda zararlıların bolluğunu doğrudan azaltma avantajına sahiptir. Kaolin bazlı formulasyonlar, farklı bitki sistemlerinde çeşitli eklem bacaklı zararlılarının etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar ve böylelikle başta organik tarım olmak üzere zararlı yönetiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağış oranlarının daha az olduğu ve yıkanma riskinin daha düşük olduğu yerlerde, özellikle kuru bölgelerde organik tarımda kullanılan diğer böcek öldürücü maddelerden daha etkilidir.

Parçacık film teknolojisi ilk kullanıldığı dönemlerde ilk sentetik insektisitlerin gelişimine benzer etki gösterebilen geniş tabanlı böcek kontrol sistemini temsil ettiği bilinmektedir aynı zamanda çevre ve gıda zinciri karakteristikleri üzerine olumsuz etki göstermemiştir. Bu teknoloji, elma, armut, üzüm, böğürtlen, domates, şeftali ve nektarin içeren geniş bir ürün yelpazesinde kullanılan organofosfat ve karbamatlı insektisitlerinin bazılarının yerine kullanılmasında güvenli bir etkinlik sağladığı görülmüştür[41,44]. Düşük toksisite ve güvenli taşınma özelliklerinden dolayı üretilmesinden hemen sonra bu malzeme çok sayıda üretici tarafından kullanıldığından ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından izlemeye alındığı bilinmektedir. Formulasyonlar sadece gıda ve ilaç yönetiminin güvenli olarak tanımlanan listesinde mevcut olan bileşikleri içermektedir[12].

Kaolin film teknolojisi nispeten yeni olmasına rağmen bazı bahçe bitkilerinde böcek zararlısı hasarını azaltmak için umut verici bir seçenek sunmaktadır. Bu

teknolojide böcek zararlısına karşı koruyucu bir bariyer görevi yapan ve bitkiyi kaplayacak bir film oluşturan, aşındırıcı olmayan, kimyasal olarak inert olan alumina silikat mineral partikülleri, bitkilere püskürtme işlemi ile uygulanmaktadır[37].Kaolin filmlerin kullanımı, birçok meyve ve sebzeyi istilaya uğratan psillalar, yaprak biti, Elma içkurdu, Akdeniz meyve sineği, Armut psillası ve diğer birçok zararlı gibi böcek zararlısının geniş bir

kısmına karşı etkili olmaktadır (Tablo 2). Partikül film teknolojisi aynı zamanda doğal kaynaklı bir pestisit özelliği taşıması[45], adsorpsiyon özelliğinin olması[46] gibi avantajlarından dolayı organik tarımda kullanılmasına izin verilmektedir ve zeytin sineği Bactrocera oleae zararını kontrol etmek için organik zeytin yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır[12].

Partikül Filmlerin Farklı Meyve ve Sebzelerde Bulunan Böcek Zararlıları Üzerine Etkisi

MahsulKültür BitkisiHedef böcek-zararlıUygulanan partikül filmEtki şekliYorum
ElmaSmootheeAphis spiraecola, Tetranychus utricae, Empoasca fabaeM96-018 tozMortaliteye etkisiElma kabuğu üzerine konmaları azalmıştır.
Golden DeliciousElma kurdu (Rhagoletis pomonella)Sun ShieldKonak bitkiyi farkedilemez hale getirmeKurtçuk istilasının neden olduğu zararda azalma gözlemlenmiştir.
DeliciousEğri şeritli yaprakbüken (Choristoneura rosaceana)Kaolin+sentetik insektisitlerKaolinin tek başına herhangi bir etkisi yoktur.Kaolin partikülleri, azinofosmetil ve indoksakarb’ın toksikliğini arttırmıştır
ArmutBartlettArmut psillası (Cacopsylla pyricola)M96-018 tozRepellent ve yumurtmalayı azaltıcı etkisiGüneş ışığının yansımasıyla ısı stresinin azalması.
Abbe FetelArmut psillası (Cacopsylla pyri)Sun Shield +Mineral oilKonak bitki olarak kabul edilmeme ve yaprak yüzeyine tutunmasını engellemeUygulanmış bitkiler üzerinde ne yumurta ne de nimfler gözlemlenmemiştir.
KoshiaArmut psillası (Cacopsylla pyri)Sun Shield(Kaolin) Envidor® (Spirodiklofen Akarisit) Vitazyme® (Org. Biyolojik uyarıcı) Messenger® (Harpin proteini)Nimf yoğunluğunu etkin bir şekilde bastırmıştır.Uygulanmış bitkilerde mevye yükünde artış gözlemlenmiştir.
LimonLimoneira 8A LisbonTrips (Scirtothrips citri)M96-015 + MeOHMeyve ve renk istilasında azalmaTrips kontrolü ve artan meyve büyüklüğü
Geniş burunlu bitler (Diaprepes abbreviates)Kaolin partikülleri (Kil minerali )Beslenmesinde caydırıcılık, yumurtlamada azaltıcı etkiYaprak yüzeyine yumurtaların yapışmasını önlemiştir.
TurunçgilMakrofillTrunçgil Kök kurdu (Diaprepes abbreviatus)Sun ShieldBeslenmesinde caydırıcılık, yumurtlamada azaltıcı etki, azaltılmış doğurganlıkPartikül film kullanılan konsantrasyonlarla orantılı olarak yumurtlamayı azaltmıştır ve beslenmede caydırıcılık etkisi.
Tatlı portakalMidsweetTurunçgil kök kurdu (Diaprepes abbreviates)SunShieldYumurtlamada azaltıcı etki,Tedavi edilen ağaçlar üzerindeki yumurta kitlelerinin sayısını azaltmıştır ancak larva populasyonunun kontrol grubundan daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
MandarinSatsumaAkdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata)Sun ShieldRepellent etkisiUygulanan meyveler üzerine konmaları ve delmeleri azalmıştır.
NektarinFlamekistAkdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata)Sun Shield (6%)Kamuflaj ve repellent etkisiKaolin partikül film uygulaması ile kontrol grubuna göre hemen hemen daha lekesiz meyveler elde edilmiştir.

Tablo 2.(devam) Partikül Filmlerin Farklı Meyve ve Sebzelerde Bulunan Böcek Zararlıları Üzerine Etkisi[12]

MahsulKültür BitkisiHedef böcek-zararlıUygulanan partikül filmEtki şekliYorum
Fairline ve VenüsAkdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata)SunShieldRepellent etkisiUygulanan meyveler üzerine konmaları ve delmeleri azalmıştır.
Ceviz ağacıCurtisSiyah ceviz afidi (Melanocallis caryaefoliae)Sunshield + M03Kısıtlı hareketlilikErgin ölümlerinde artış ve nimf sayısında azalma gözlemlenmiştir.
Şeftali‘Fairtime’ ve ‘Regina di Londa’Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata)SunShieldRepellent etkisiUygulanan meyveler üzerine konmaları ve delmeleri azalmıştır.
Tatlı KirazRoyal Anne, Bing, Black Republican, Red SweetBatı kirazı meyve sineğiSunShield (95% kaolin) Cocoon (100% hidroz kaolin), Eclipse (N75% ),kireçtaşı Purshade (62.5% kireçtaşı)Yumurtlama ve konmalarda azalmaUygulanan meyveler üzerine konmaları ve delmeleri azalmıştır.
ZeytinZiety, DjltMeyve sineği (Bactrocera oleae)Sun ShieldPopulasyonda baskılanma, istilada azalmaPopülasyon bastırıldı ve mevsimlik böcek kontrolü sağlanmıştır.
CaroleaZeytin meyve sineği (Bactrocera oleae)Sun Shieldİstilada azalmaBeslenme ve algılama kalitesini etkilemeksizin istila düzeylerinde belirgin azalma
Trabzon hurmasıTriumphAkdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata)Sun ShieldKamuflaj ve repellent etkisiKaolin partikül film uygulaması ile kontrol grubuna göre hemen hemen daha lekesiz meyveler elde edilmiştir.
ÜzümFlame Seedless Chardonnay Thompson SeedlessShooter (Homalodisca coagulate) GWSS-Glassy Winged SharpSunShieldKamuflaj ve repellent etkisiYetişkinlerin sayısında ve yumurtlamalarında azalma . Pierce hastalığına neden olan X. fastidiosa’nın kontrollü taşınımı.
DomatesHLY 19 hp (yüksek pigmentli)Farklı Emici BöceklerSun ShieldRepellent etkisiBöcek hasarında % 79 azalma
LahanaFiestaPolifag afit (Myzus persicae)F-01-KV-6Genel etkisiHayatta kalma, üreme büyüme hızı üzerinde anlamlı bir etki görülmemiştir.
KavunImPacGümüş kanatlı beyaz sinek (Bemisia argentifolii)Surround® WP Güneş sprey yağı (Mineral yağ)Repellent etkisiYumurta ve ergin sayısını önemli ölçüde azaltmıştır.

Partikül Film Uygulamalarının Bitki Hastalıklarını Kontrolde Kullanımı

Birçok fungal ve bakteriyel bitki patojeni, gelişimleri için yaprak yüzeyi ile direkt temas etmeyi spor veya conidia çimlenmesi için su ile sıvı bir film oluşturmayı gerektirmektedir. Parçacık filmleri; yaprak yüzeyine su ve sporların direkt temasını önleyerek yaprağı kaplar ve böylece enfeksiyonu baskılar. Bu tür filmler aynı

zamanda mantar sporlarının yaprak yüzeyine yapışmasını önleyerek enfeksiyon ve lezyon (doku bozukluğu) gelişim şansını azaltmaktadır[47]. Örneğin alüminyum, silika ve titanyum dioksitten oluşan bir kombinasyon, elmadaki yara kabuğu oluşumunu[48] ve üzümlerdeki külleme ve yumuşamayı[49] kontrol etmede etkilidir. Etki mekanizması aşağıdaki şekilde olmaktadır.

Hif (uzun, dallanma gösteren ipliksi bir mantar yapısı) üzerine direkt etki,

Bitki yüzeyinin tanınmasına müdahale etme, III.Bitkinin fizyolojik savunmalarını

Partikül Film Uygulamalarının Bitkilerde Güneş Yanmalarını Karşı Kullanım Olanakları

Meyvelerdeki güneş hasarı, yüksek sıcaklık ve güneş radyasyonuyla oluşmaktadır. Parçacık filmleri meyvelere uygulandığında, meyve yüzeyi üzerinde yeterli kalıntı bırakmaktadırlar. Bu kalıntı meyve sıcaklığını ve dolayısıyla güneş hasarını azaltmaktadır[15,16]. Ayrıca uygulama yapılan bitkilerin yüzeyinde suyun tutunmasını da azaltarak hastalık yapmak için suya ihtiyaç duyan birçok fungal ve bakteriyel patojenin gelişmesinin engellendiği tespit edilmiştir[50]. Kaolin uygulamaları sonucu stomalar kapanmamaktadır.

Şekil 3. Termal Kamerayla Çekilmiş Isı Değişikliği. a) Kaolin uygulanan ve uygulanmayan meyve. b) Kaolin uygulanan meyve yüzey sıcaklığı 28.2 °C, kaolin uygulanmayan meyve yüzey sıcaklığı 48.2 °C [39].

Partikül Film Uygulamalarının Donma Zararına Karşı Etkinliği

Partikül filmlerin meyve bitkilerini don hasarından koruduğu tespit edilmiştir. Bitki yüzeyi üzerinde uygulanan parçacık filmleri, suyu bitki yüzeyinden ayıran fiziksel bir bariyer görevi görmektedir. Hidrofobik filmlerin (M96-018), çiy veya donu fiziksel olarak bitki yüzeyinden ayırarak dondurma hasarını önleyebileceği tespit edilmiştir[51]. Hidrofobik partikül filmlerin don hasarı ve buz çekirdeği hasarını önlemesi üzerindeki benzer etkisi tüm domates bitkilerinde de saptanmıştır[52,53].

Meyve Rengine Etkisi

Meyve rengi; kalite algısındaki önemli etmenlerden biridir[54]. Partikül film teknolojisi infrared ve UV ışığını azaltmanın yanı sıra fotosentetik olarak aktif radyasyonun yeniden dağılımını sağlayarak elmadaki renk gelişimine yardımcı olmaktadır. Renklenmedeki bu gelişme; yapraklar üzerinde birikmiş olan partikül filmlerden yansıma ile gölgelik kısımlardaki ışık saçılmasının artması ile sonuçlanmaktadır. Elma üzerindeki kırmızılık (antosiyaninler); Surround WP uygulamaları ile zaman zamanda azalmıştır,SunShield ile artan yansıma özelliği, muhtemelen renk gelişiminden sorumlu olan foto koruyucu bileşikleri azalmıştır[39,57]. Kaolin uygulamaları domates meyvelerinin trans-likopen içeriğini ortalama %14 oranında arttırırken, gözlenen diğer nitel parametreler üzerinde bir etkisi olmamıştır[58]. Siyah çatı altında

kaolin bazlı yansıtıcıların kullanılmasıyla iyi renkli I. sınıf elma meyve oranını arttırmıştır[59].

Partikül Film Uygulamalarının Faydalı Böceklere Etkileri

Zararlıyı kontrol etme yöntemlerine alternatif olan partikül film uygulaması, aynı zamanda biyolojik kontrole müdahale edilmemesi gereken yöntemler ile birlikte kullanılmaktadır. Bu anlamda; kaolin tedavili bitkiler üzerindeki faydalı böcek ve/veya eklembacaklıların yokluğu ya da varlığına bağlı olarak, arazi çalışmalarında kaolinin etkileri üzerine çalışılmaktadır[43,60,61,62]. Bugüne kadar, yararlı böceklere karşı kaolin filmlerinin neden olduğu zararlı etkilerin tam olarak bilinmemesi ve predatörlerler ile ilgili de davranışsal özelliklerin ne boyutta olduğu ile ilgili bilinen bilgiler oldukça azdır[12].

Partikül filmlerin yararlı böcekler üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalarda, gelin böceklerinin kaolin partikül filmleri ile muamele edilmiş bitki yüzeyleri üzerindeki yaprak bitlerine karşı iyi bir performans gösterdiğini ortaya koymaktadır[12].

Parazitleme deki bazı azalmaların, av sayısının az olması nedeniyle olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca partikül filmlerin çiçek tozlarına uygulanmadığı sürece bal arılarına ve diğer polinatörlere (tozlayıcıları) zararlı etkilerinin olmadığı ortaya konulmuştur. Benzer şekilde kaolin uygulamaları, kırmızı kadife akarı Allothrombium fuliginosum (Hermann), örümcekler ve kulağakaçanlar (Forficula auricularia L.) gibi omurgasızların predatörlük özelliklerinde azalmalara yol açtığı[61,63,64] ve elma testere sineği ve bazı yaprak güvelerinin parazitlenme oranlarında azalmalar[63,64] oluşturduğu bilinmektedir. Kaolin partikül filmlerinin, doğal düşmanların aktivitesinde bir azalmaya neden olabildiği belirtilmektedir ancak onların konakçı/av türleri üzerindeki kaolin tedavilerinin negatif etkisi bir dereceye      kadar   telafi edilebildiği ortaya konulmuştur[

Zeytin bahçelerindeki Chrysopidler, zeytin güvesinin (Prays oleae) en önemli predatörlerinden kabul edilmektedir ve bu zararlının ekonomik etkisinin azaltılmasında yardımcı olmaktadır[6,66,67]. Aynı zamanda, siyah kabuklu bitler ve zeytin psyllası gibi daha az bilinen zararlı böcekler üzerinden beslenmektedirler[68]. Farklı bitkilerde yapılan çalışmalarda, kaolin etkisiile ilişkili olarak polifag predatör topluluklarında azalmış bir değişiklik ve bazen de artışlar tespit edilmiştir[60,61,62,69]. Benzer şekilde; Marko ve ark., (2010), hidrofobik partikül film uygulamalarının, Hollanda’da elma  bahçelerinde bulunan örümcek bolluğunu muhafaza ettiğini ve böceklerin görülme sıklığında önemli derecede bir azalma sağladığını bildirmişlerdir[12].

Sonuç

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar değerlendirilecek olursa; S.D’Aquino ve ark. (2011) tarafından yapılan çalışmada turunçgil ve zeytinsi(çekirdekli) meyvelerde hasat sonrası çürümeyi ve akdeniz meyve sineği istilalarını kontrol etmede sentetik insektisitlere karşı bir alternatif olarak kaolin bazlı partikül film olan Surround WP’nin etkinliği çalışılmıştır. Turunçgiller, şeftali ve nektarinler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarında kaolin uygulanan meyvelere akdeniz meyve sineğinin daha az yumurta bıraktığı belirlenmiştir. Surround WP ile uygulanmış turunçgil ve çekirdekli meyvelerin hasat sonrasında diğer uygulamalara göre daha düşük çürüme gösterdiği tespit edilmiştir. Armut meyvesinde kaolin partikül fimlerinin güneş sıcaklığı ve hasarı üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmada kaolin filminin armutlardaki güneş yanığının azaltılmasında, onların kalitesinin arttırılması ve tüm ağacın yararlandığı etkili bir tedavi olabileceği öngörülmüştür[70].

Kırmızı renkli elma afidinin Dysaphis plantaginea (Pass.) sonbahar formları üzerinde etki şeklini belirlemek amacıyla 2003’ün sonbaharında açık alanlarda uygulamalar yapılmıştır. Alan kafeslerindeki denemeler uygulama yapılmayan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında kaolin uygulanmış dallar üzerinde yaprak biti sayısında azalmalar görülmüş ve kaolin uygulamalarının yaprakbitlerini ekonomik eşik değerinin altında azaltmadığı tespit edilmiş fakat Dysaphis plantaginea ‘nin sonbahar formlarını kontrol etmede olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu çalışma sonunda bu uygulamalar ile farklı iklimsel şartlarda daha etkili ve daha kesin sonuçların elde edilebileceği öngörülmüştür[71]. Doğal düşmanlara zarar veren ve tüylü elma afidinin gelişimini destekleyen birçok elma zararlısının kaolin partiküllerinin etkilerinin belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada; hidrofobik kaolin partikül filminin çeşitli uygulamaları, bahar böceği (Anthonomus pomorum), kahverengi yaprak biti (Phyllobius oblongus), attelabit biti (Caenorhinus pauxillus), yaprak zararlıları (Empoasca vitis ve Zygina flammigera) ve yeşil elma afidi kolonilerinin sayılarını azalttığı tespit edilmiştir. Kaolin uygulamaları ile meyve zararına neden olduğu bilinen kabuklu bitleri (Quadraspidiotus astreaeformis), virgül kabuklu bitleri (Lepidosaphes ulmi), Tortricidler, elma testere sineği (Hoplocampa testudinea) ve elma içkurdunun populasyonlarının azaltıldığı tespit edilmiştir. Kulağakaçanın (Forficula auricularia) ve kıvrık kanatlı afidinin (Dysaphis devecta) koloni sayılarında etkisi olduğu görülmemiştir. Kaolin uygulanmış bahçelerde; kırmızı elma afidi Dysaphis plantaginea, yaprak galeri güveleri (Phyllanorycter blancardella, Lyonetia clerkella) ve agromyzid sineklerin populasyonlarında azalmalar görülmüştür. Kaolin uygulamaları, F. auricularia gibi polifag predatörler, Heteroptera ve Coleoptera takımına ait avcı bireyler, örümcekler ve yaygın bulunan siyah karıncalar gibi polifag predatörlerin bolluğunu azaltırken şiddetli bir şekilde tüylü elma afitlerinin populasyonlarını arttırmıştır

Sonuç olarak Gerek IPM ve gerekse organik tarım çalışmaları için kil minerallerinin gerek meyve yetiştiriciliği ve gerekse zararlı kontrolündeki çalışmaların çoğaltılması ve makro ve mikro fauna üzerindeki etkilerinin daha detaylı incelenmesi gerekmektedir.

Kaynak:Akgül, B., Özgen, İ., Kil Minerallerinin Tarımda Kullanım Olanakları, International Journal of Innovative Engineering Applications 1, 2(2017), 18-26.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Kaolin kili

Bir yanıt yazın