Ejder Meyvesi

Ejder Meyvesi Pitaya Kükürt Döngüsü

KÜKÜRT DÖNGÜSÜ

Kükürt doğada çok yaygın olarak bulunan bir elementtir. En büyük kaynağı ise denizlerde

bulunan sülfattır. Diğer önemli kaynakları ise, kükürt içeren mineraller (pirit FeS2, calkopirit

CuFeS2), fosil yakıtlar ve organik maddelerdir. Mikroorganizmalar için önemli bir element

olup, aminoasitlerin ve enzimlerin bünyesinde bulunur. Doğadaki kükürt döngüsü aşağıda

gösterilmiştir.

Kükürt Döngüsü nde dört önemli basamak vardır;

1. Organik kükürtün mineralizasyonu

2. Assimilasyon (hücre üretimi için kullanma)

3. Kükürt ve sülfür oksidasyonu

4. Sülfat indirgeme

1. Organik kükürtün mineralizasyonu: Bircok mikroorganizma organik kükürtün

mineralizasyonundan sorumludur. Aerobik koşullarda organik kükürt oksitlenerek sülfat

üretilir.

2. Assimilasyon: Mikroorganizmalar hücre ve enzim sentezi için kükürdü kullanır. Anaerobik

bakteriler indirgenmiş kükürt bileşiklerini kullanırken, aerobik bakteriler daha çok

oksitlenmiş haldeki kükürt formlarını (örneğin sülfat) kullanırlar.

3. Oksidasyon: Kükürt oksidasyonunda birçok bakteri görev alır.

H2S oksidasyonu: Aerobik ve anaerobik şartlarda H2S oksitlenebilir. Aerobik şartlar

altında Thiobacillus thioparus S-2yi  S0’a oksitler. Ayrıca, ipliksi kükürt bakterileri (örneğin,

Beggiatoa, Thiotrix) H2S’i oksitleyerek S0 üretir ve üretilen S0 granül olarak depolanır.

Anaerobik şartlarda ise; fotoototrofik bakteriler (pembe kükürt bakterileri) ve kemootroflar

(Thiobacillus denitrificans) sülfür oksidasyonundan sorumludurlar. Pembe kükürt bakterileri

fotosentetik bakteriler olup, ışığı enerji kaynağı olarak kullanırlar ve fotosentez yaparlar.

Ancak tepkime sonucu oksijen cıkmaz. Bunlar genel olarak anaerobdur. Göl ve su

birikintilerinin dibindeki sedimenlerde bulunur. Fotosentezde su yerine H2S gibi indirgenmiş

S bileşikleri kullanılır ve hücrede granül S oluştururlar.

Elementel Kükürtün Oksidasyonu: Bu oksidasyon daha çok ve düşük pH değerlerinde

yaşayan bakteriler tarafından gercekleştirilir. En önemli türlerden biri Acidithiobacillus

thiooxidans (eski adı Thiobacillus thiooxidans) dır. Diğer kükürt oksitleyen önemli bakteri

türü ise Sulfolobus turleri olup termofilik ve düşük pH larda yaşar. Bu bakteriler ototrofik

olup sıcak asidik kaynak sularında bulunur. (pH 2-3, sıcaklık 55-85oC). Bu bakteri türü

indirgenmiş demir ve kükürdü oksitleyerek yaşarlar.

4. Sülfat İndirgeme: Sülfat anaerobik şartlarda sülfat indirgeyen bakteriler tarafından

indirgenerek H2S’e dönüştürülür. En önemli türleri Desulfovibrio, Desulfotomaculum,

Desulfobulbus, Desulfomonas, Desulfobacter, Desulfococcus, Desulfonema, Desulfosarcina,

Desulfobacterium’dur. Sulfat indirgeyen bakteriler, bazı aerobik arıtma sistemlerinde gozlenmiş olup, bu

bakterilerin mikroaerofilik ya da oksijene tolere edebilen bakteriler olduğu

duşunulmektedir.

Sulfat indirgeyen bakterilerin direk aktiviteleri yada urettikleri H2S nedeniyle

metallerin korozyona uğraması en onemli problemdir.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Ejder Meyvesi Pitaya Kükürt Döngüsü

Bir yanıt yazın