Ejder Meyvesi

PİTAYA İÇİN KÜKÜRT

 

Bitkilerde ve Pitaya için Kükürt bitki büyümesinde en önemli besin maddelerinden birisidir. Son yıllarda, kükürt eksiklikleri daha sık görülmekte ve kükürdün bitkisel üretimdeki önemi giderek daha fazla anlaşılmaktadır.

İkincil bir besin maddesi olarak görülmesine rağmen, aslında azot, fosfor ve potasyum ile birlikte ‘dördüncü makro besin’ olarak kabul edilmektedir.

Tüm canlı hücreler için olduğu gibi pitaya için kükürt gereklidir, ancak insanlar ve hayvanlar sadece bitkilerden alırlar. Bitkilerde, kükürt baklagillerdeki azot tespit nodülleri için gereklidir ve klorofil oluşumunda gereklidir. Bitkiler protein, amino asit, enzim ve vitamin üretme işlemlerinde kükürt kullanırlar. Kükürt ayrıca bitkinin hastalığa karşı direncine yardımcı olur, büyümeye ve tohum oluşumuna yardımcı olur.

BİTKİLERDE KÜKÜRTÜN ROLÜ

Azot ve kükürt arasında önemli bir denge vardır. Yeterli kükürt olmadan, bitkiler azot ve diğer besin maddelerini tam potansiyellerine ulaşmak için verimli bir şekilde kullanamazlar.

Kükürtün (S) bitkilerde çeşitli işlevleri vardır. Bazı önemli roller şunlardır:

Bazı amino asitlerde, proteinlerin yapı taşlarında bulunur. Bitkiler tarafından emilen kükürdün çoğu, yaklaşık% 90’ı bu amaç için kullanılır. 

Kükürt klorofil oluşumu için gereklidir. Klorofil molekülünün oluşumu için gerekli enzimlerin ana bileşenidir. 

Yağların sentezinde, özellikle yağ bitkilerinde esastır.

Azot un metabolizmasında aktiftir.

KÜKÜRT YETERLİKLERİ

Düşük organik madde içeren (% 2’den az) kumlu topraklarda ve yüksek yağış koşullarında kükürt eksiklikleri daha olasıdır. Bununla birlikte, yüksek organik madde topraklarında bile, genellikle organik maddenin parçalanması ve mineralizasyon işlemi mahsulün kükürt ihtiyacını karşılayacak kadar hızlı değildir. Bu meydana geldiğinde, kükürt içeren gübreler veya değişiklikler uygulanmalıdır.

Bitkiler ve Pitaya için Kükürt hareketsizdir ve yaşlı yapraklardan genç yapraklara kolayca geçmez. Bu nedenle, kükürt eksikliği önce genç yaprak ve dallarda görülür.

Kükürt eksikliği belirtileri açık yeşil ila sarımsı bir renk olarak ortaya çıkar. Kükürt eksik bitkiler küçüktür ve büyümeleri yavaşlar.

Toprakta Bulunan Kükürt Kaynakları

Kükürt, toprak mineralleri, böcek ilaçları, gübreler ve sulama suyu dahil olmak üzere toprak organik maddesi dışındaki birçok kaynaktan bitkilere verilir. Atmosfer bile bitkilere kükürt sağlar. Yanan yakıtın bir yan ürünü olarak, kükürt dioksit gazı atmosfere salınır, burada yağmur suyu ile çözülür ve yağmur yağdığı zaman toprağa sülfat-kükürt şeklinde taşınır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sanayileşmiş alanlarda diğer yerlerden daha fazla kükürt içeren topraklar vardır.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Bir yanıt yazın