Ejder Meyvesi

Ejder Meyvesi Pitaya Fotosentez

Ejder Meyvesi Pitaya Fotosentez

Yeryüzündeki en temel metabolik faaliyet olan fotosentez, dünya üzerinde yaşayan canlı tabakasına enerji girişinin tek yoludur. Canlılar tarafından direk olarak kullanılamayan güneş enerjisi, şekerlerde depolanan ve canlılar tarafından rahatlıkla kullanılabilir kimyasal enerji formuna dönüştürülür. Fotosentez sonucunda sadece yüksek enerjili besinler değil, oksijen üretimide gerçekleştirilir. Diğer tüm bitkilerde olduğu gibi Ejder Meyvesi Pitaya fotosentez kloroplast larında meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar zinciridir. Kloroplastların iç kısmı bir zar ağı ile kaplanmış durumdadır. Bu zar sistemine TİLAKOİD adı verilir. Tilakoidlerin birçok noktasında parmak şeklinde yoğun çıkıntılar bulunmaktadır. Bunlara GRANADA adı verilir. Tilakoidler, STROMA adı verilen bir sıvı içerisine gömülü olarak bulunmaktadırlar. Fotosentezin ışık reaksiyonları granalarda gerçekleşirken, ışık gerektirmeyen reaksiyonları da stroma da gerçekleşmektedir.

Ftotosentezde esas etkinliği gerçekleştiren molekül, kloroplastların içinde yer alan KLOROFİL molekülüdür. Yapı olarak insandaki HEMOGLOBİN e çok benzeyen klorofil molekülünün farklı tipleri mevcut olmakla birlikte diğer tüm bitkilerde olduğu gibi Ejder Meyvesi Pitayada da genellikle ‘’klorofil A klorofil B’’ yoğun olarak bulunmaktadır. Fotosentez reaksiyonlarında karbondioksit (CO2) ve su (H2O), güneş enerjisinin varlığında oksijen ve basit şekerlere dönüştürülürler. Her basamaktaki reaksiyonların gerçekleşmesi enzimler aracılığı ile sağlanmaktadır.Klorofil A ve yardımcı pigmentler güneş enerjisini soğurur, bu moleküllerdeki elektronlar uyarılır ve enerji seviyeleri artar, uyarılmış durumdaki elektronlarda bulunan enerjinin bir kısmı ile su molekülü ayrıştırılır ve böylece oksijen (O2) açığa çıkarak atmosfere verilir. Enerjinin bir kısmıda canlılarda kimyasal enerjinin depo şekli olan ATP molekülü şeklinde depo edilir. Su molekülünün ayrıştırılması sırasında açığa çıkan elektronlar ve protonlar farklı bir elementle daha birleşerek NADPH adı verilen bir molekülü oluşturur.

Bitki ve Ejder Meyvesi Pitaya üzerinde fotosentezi etkileyen üç temel madde yeralmaktadır. Bunlar; 

1. Işık şiddeti: Bitkiler ışıksız ortamda fotosentez yapamaz. Işık, fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde ATP ve NADPH+H+ sentezlenmesinde kullanılır. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belirli bir seviyeye kadar artar, sonra sabit kalır.

3. Işığın dalga boyu: Fotosentez, 350-780 nm dalga boyu aralığındaki görünür ışıkta gerçekleşir. Canlıların fotosentez yapabilmesi için öncelikle ışığın soğrulması gerekir. Klorofil mor, mavi ve kırmızı dalga boylarındaki ışığı en iyi soğurduğu için fotosentez bu dalga boylarında daha hızlıdır. Fotosentez hızının en düşük olduğu dalga boyu ise klorofil tarafından yansıtılan yeşil renge karşılık gelmektedir.

3. Ortam sıcaklığı: Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri üzerinde daha çok etkilidir. Çünkü bu tepkimelerde bir çok enzim görev yapmaktadır. Sıcaklık artışı tepkimelerin hızını da artırır; belirli bir noktadan sonra ise bu artış tepkimeleri durdurabilir. Fotosentezin ideal sıcaklık (optimum sıcaklık) derecesi 25-35 derece arasıdır. 35 derecenin üstüne çıktığında genellikle enzim yapısı bozulacağından fotosentez hızı düşer ve durur.

Ejder Meyvesi Pitaya Fotosentez hızının düşmemesi ve belirli bir seviyede kalabilmesi için ortam sıcaklığının arttığı, ışığın şiddetinin yükseldiği yaz aylarında gölge tülü kullanılır ve hava sirkülasyonunu arttırmak gereklidir.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Ejder Meyvesi Pitaya Fotosentez
Ejder Meyvesi Pitaya Fotosentez

Bir yanıt yazın